I.4.2 Míra nezaměstnanosti - Mezinárodní srovnání

   Celá populace         » Starší populace         » Lidé s nižší kvalifikací


Míra nezaměstnanosti populace ve věku 15-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 9,0 9,1 9,3 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,6 10,9 10,2b 9,5 8,6 7,7
EU-15 7,7 8,1 8,3 8,2 7,8 7,1 7,2 9,2 9,6 9,7 10,7 11,1 10,6b 9,9 9,2 8,3
Belgie 6,9 7,7 7,4 8,5 8,3 7,5 7,0 8,0 8,4 7,2b 7,6 8,5 8,6b 8,6 7,9 7,1b
Bulharsko 18,3 13,9 12,2 10,2 9,0 6,9 5,7 6,9 10,3 11,4b 12,4 13,0 11,5b 9,2 7,7 6,2
Česká  republika 7,1 7,6 8,3 8,0 7,2 5,4 4,4 6,8 7,4 6,8b 7,0 7,0 6,2b 5,1 4,0 2,9
Dánsko 4,3 5,5 5,3 4,9 4,0 3,8b 3,5 6,1 7,6 7,7 7,7 7,2 6,8b 6,3 6,3b 5,9
Estonsko 9,6 11,0 10,4 8,1 6,0 4,8 5,6 14,1 17,3 12,6 10,2 8,9 7,5b 6,3 7,0 5,9
Finsko 10,5 10,5 10,4 8,5 7,8 6,9 6,4 8,4 8,5 7,9 7,8 8,3 8,8b 9,6 9,0 8,8
Francie 8,7 8,6 9,2 8,9 8,9 8,0 7,4 9,2 9,4 9,2 9,9 9,9b 9,9b 10,4 10,1 9,5
Chorvatsko 15,4 14,3 14,1 13,0 11,5 9,8 8,6 9,3 12,1 14,0 16,3 17,5 17,5b 16,5 13,3 11,3
Irsko 4,3 4,6 4,6 4,4 4,5 4,6 6,1 12,2b 14,1 14,9 15,0 13,3 11,5b 9,6 8,1 6,9b
Island 3,0 4,1 4,1 2,6 2,9 2,3 3,0 7,4 7,7 7,1 6,1 5,5 5,1b 4,2 3,1 2,9
Itálie 9,3 9,0 8b 7,8 6,9 6,2 6,8 7,9 8,5 8,5 10,8 12,3 12,9b 12,1 11,9 11,4
Kypr 3,4 4,2 4,4 5,4 4,7 4,0 3,8 5,5b 6,5 8,1 12,1 16,1 16,4b 15,3 13,2 11,3
Litva 13,2 13,0 11,4 8,4 5,7 4,4 5,9 13,9 18,0 15,7 13,6 12,0 10,9b 10,1 8,1 7,3
Lotyšsko 13,4 10,7 10,1 9,0 7,0 6,1 7,7 17,5 19,0 16,5 15,3 12,1 11,1b 9,3 9,9 8,9
Lucembursko 2,6 3,7 5,1 4,5 4,7 4,1 5,1 5,2 4,4 4,9 5,2 5,9 5,9b 6,7 6,3 5,5
Maďarsko 5,6 5,8 5,9 7,2 7,5 7,4 7,9 10,1 11,2 11,1 11,1 10,2 7,8b 6,8 5,1 4,2
Makedonie : : : : 36,3 35,2 34,0 32,3 32,2 31,6 31,2 29,1 28,1b 26,3 24,0 22,5
Malta 7,0 7,5 7,4 7,4 6,9 6,5 6,1 7,0 7b 6,4b 6,4 6,5 5,9b 5,5 4,8 4,1
Německo 8,6 9,9 10,8 11,3 10,4 8,8 7,6 7,9 7,2 5,9b 5,5 5,3 5,1b 4,7 4,2 3,8
Nizozemsko 2,6 3,6 4,7 4,8 3,9 3,2 2,7 3,4 4,5b 4,4 5,3 6,7b 6,9b 6,9 6,1 4,9
Norsko 4,1 4,3 4,3 4,4 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,6b 4,4 4,8 4,3
Polsko 20,2 19,7 19,4 18,0 14,0 9,7 7,2 8,3 9,7 9,8 10,2 10,5 9,1b 7,6 6,2 5,0
Portugalsko 4,8 6,5 6,7 8,1 8,1 8,5 8,1 10,0 11,4 13,3b 16,3 17,0 14,5b 12,9 11,5 9,2
Rakousko 4,9 4,8 5,3b 5,2 4,8 4,5 3,9 4,9 4,5 4,6 4,9 5,4 5,7b 5,8 6,1 5,6
Rumunsko 8,8b 7,4 8,1 7,5 7,6 6,8 6,1 7,2 7,6 7,5 7,1 7,4 7,1b 7,0 6,1 5,1
Řecko 10,1 9,5 10,4 10,0 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 18,1 24,7 27,7 26,7b 25,1 23,7 21,7
Slovensko 18,7 17,2 18,6 16,3 13,4 11,2 9,5 12,1 14,4 13,7b 14,0 14,3 13,2b 11,5 9,7 8,2
Slovinsko 6,1 6,6 6,1 6,7 6,1 5,0 4,5 6,0 7,4 8,3 9,0 10,3 9,9b 9,1 8,1 6,7
Spojené království 5,1 4,9 4,6 4,8 5,4 5,4 5,7 7,7 7,9 8,2b 8,1 7,7 6,3b 5,4 4,9 4,4
Španělsko 11,3 11,3 11,1 9,2b 8,6 8,3 11,4 18,1 20,2 21,5 24,9 26,2 24,6b 22,2 19,7 17,3
Švédsko 5,0 5,6 6,8 7,9b 7,1 6,2 6,3 8,5 8,8 8,0 8,1 8,2 8,1b 7,6 7,1 6,9
Švýcarsko 3,0 4,2 4,4 4,5 4,1 3,7 3,4 4,2 4,7b 4,1 4,3 4,5 4,7b 4,7 4,8 5,0
Turecko : : : : 8,9 9,1 9,9 12,8 10,9 9,0 8,3 8,9 10,1b 10,4 11,1 11,1

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data, (u) - nízká spolehlivost