II.2.1 Podíl nákladů na další vzdělávání zaměstnanců na celkových nákladech práce - Mezinárodní srovnání

Podíl nákladů na další vzdělávání zaměstnaných osob na celkových nákladech práce (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2000 2004 2008 2012
EU-28 : 0,97 0,77d 0,99
EU-15 2,02 0,72 0,79d 1,02
Belgie : 0,29 0,33 0,35
Bulharsko : 0,37 0,19 0,15
Česká republika 0,6 0,6 0,58 0,42
Dánsko : 0,42 0,51 0,38
Estonsko 0,9 0,86 0,67 0,59
Finsko 1,04 0,64 0,55 0,52
Francie : 1,61 2,12d 1,64
Chorvatsko : 0,58 0,65 0,41
Irsko : 0,66 0,58 0,55
Island : : : :
Itálie : 0,21 0,22 0,19
Kypr 0,59 0,37 0,26 0,24
Litva 0,28 0,3 0,23 0,23
Lotyšsko : 0,26 0,17 0,09
Lucembursko : 0,62 0,89 0,89
Maďarsko 1,82 1,2 1,09 1,13
Makedonie : : : 0,73
Malta : 0,29 0,38 0,54
Německo : 0,45 0,42 0,44
Nizozemsko 1,66 1,12 1,3 0,91
Norsko 0,94 0,73 0,81 0,81
Polsko 0,78 0,68 0,61 0,52
Portugalsko : 0,34 0,35 0,21
Rakousko : 0,62 0,64 0,54
Rumunsko 0,19 0,26 0,34 0,22
Řecko 0,14 0,13 0,16 0,21
Slovensko 0,66 0,89 0,62 0,38
Slovinsko 0,83 0,59 0,5d 0,31d
Spojené království 2,02 1,82 0,56 2,31
Srbsko : : : 0,35
Španělsko 0,42 0,37 0,41 0,38
Švédsko : 0,78 0,85 0,69
Švýcarsko : : : 0,81
Turecko : : : 0,22

Pozn.: (d) - definice se liší