II.3.2 Příjmy zaměstnavatelů na další odborné vzdělávání z dotací a společných fondů - Mezinárodní srovnání

Podíl příjmů z dotací a společných fondů na celkových nákladech podniků na kurzy dalšího odborného vzdělávání (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Rok 1999 2005 2010
EU-27 : 4,7 7,5
Belgie 1,7 3,6 3,8
Bulharsko 0,4 0,6 4,3
Česká republika 0,8 0,8 7,7
Dánsko 1,9 0,7 :
Estonsko 0,4 2,1 3,8
Finsko 3,9 0,8 :
Francie 6,9 4,6 15,3
Chorvatsko : : 3,0
Irsko 2,5 0,6 :
Itálie 6,6 2,9 :
Kypr : 11,1 6,7
Litva 0,7 0,9 17,3
Lotyšsko 1,1 2,3 :
Lucembursko : 8,5 12,7
Maďarsko 1,8 2,1 6,5
Malta : 11,1 2,1
Německo 0,6 0,2 :
Nizozemsko : 15,1 2,5
Norsko : 0,8 :
Polsko 0 0,3 9,1
Portugalsko 5,9 3,6 7,1
Rakousko 1,5 3,8 4,0
Rumunsko 0 0 40,8
Řecko 11,1 25,7 :
Slovensko : 6,3 5,7
Slovinsko 3,4 10,5 4,9
Spojené království 4,1 11,5 5,9
Španělsko 7,6 8,9 8,8
Švédsko 3,4 0,7 :