III.5.1 Podíl osob s neuspokojenou potřebou vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Podíl osob, které se nevzdělávaly přestože chtěly a vzdělávaly se méně než chtěly, v populaci 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku Metodika

2016
Země/účast na vzdělávání Účastnil se a nechtěl více  Účastnil se, ale chtěl více Neúčastnil se a nechtěl Neúčastnil se, přestože chtěl
EU-27 29,9 14,9 42,9 11,4
Belgie 23,2 22 41,1 12,7
Bulharsko 19,6 4,6 68,7 5,1
Česká republika 39 7,1 48,3 5,6
Dánsko 20 29,9 32,9 9,4
Estonsko 25 18,7 35,4 20,4
Finsko 38,7 15 32,1 12,4
Francie 31,3 19,9 37,2 11,4
Chorvatsko 22,1 9,7 54,1 14,1
Itálie 25,4 16,2 43,3 15,2
Kypr 15,4 32,7 24,4 27,4
Litva 23,3 4,6 67 5,1
Lotyšsko 22,7 24,5 35,1 16,9
Lucembursko 20,5b 27,4b 34,3b 14,4b
Maďarsko 49 6,3 38,6 5,7
Makedonie 5,1 5,9 72 14,7
Malta 18,9 13,1 46,7 16,5
Německo 42 9,2 42,1 5,6
Nizozemsko 49,2 14,7 26,7 7,1
Norsko : : : :
Polsko 12,7 12,8 61,5 13
Portugalsko 19,6 26,5 32,9 21,1
Rakousko 38,4 21,5 29,7 10,3
Rumunsko 4,1 2,9 75,2 17,9
Řecko 10,2 5,5 69,7 12,5
Slovensko 34,5 11,5 45,9 8
Slovinsko 23,2 21,7 47,8 5,7
Spojené království 26,0b 25,8b 30,6b 16,9b
Srbsko 9,7 10 55,6 24,6
Španělsko 33,3 9,2 44,6 9,8
Švédsko 42,5b 19,5b 24,8b 10,2b
Švýcarsko 45 23,8 21,4 9,3
Turecko 16,2 4,4 66,3 12,8

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena

Stáhnout tabulku | Metodika

2011
Země/účast na vzdělávání Účastnil se a nechtěl více  Účastnil se, ale chtěl více Neúčastnil se a nechtěl Neúčastnil se, přestože chtěl
EU-27 28,4e 14,1e 46,5e 10,9e
Belgie 19,6 18,3 48,6 13,5
Bulharsko 23 2,8 68 6,2
Česká republika 30,4 6,7 58,1 4,8
Dánsko 19,9 39,2 26,1 14,8
Estonsko 28,4 21,4 34,2 16
Finsko : : : :
Francie 29,8b 20,7b 35,7b 13,8b
Chorvatsko : : : :
Itálie 23 12,8 46,3 17,9
Kypr 13,6 28,7 32,9 24,8
Litva 23,6 4,9 63,2 8,3
Lotyšsko 19,1 12,2 54,4 14,2
Lucembursko 28,3 44,3 13,8 13,6
Maďarsko 35,4b 5,7b 49,3b 9,6b
Malta : : 75,5 23,6
Německo 37,4 12,3 44,5 5,8
Nizozemsko 44,8 14,6 31,2 9,4
Norsko 24,3 36 32,3 7,4
Polsko 10,8 13,3 66,1 9,9
Portugalsko 30,6 13,7 47,5 8,1
Rakousko 35,2 12,8 44,1 7,9
Rumunsko 8,3 22,5 25,5 43,7
Řecko 5,9 5,5 69,2 19,4
Slovensko 15 26,6 48,7 9,7
Slovinsko 23,2 12,5 52,3 12
Spojené království : : : :
Srbsko 5,6 10,3 68,3 15,8
Španělsko 27,9 9,8 52,1 10,2
Švédsko 45 26,8 20,9 7,3
Švýcarsko 42,1 25,1 21,7 11,1
Turecko : : : :

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena

Stáhnout tabulku | Metodika

2007
Země/účast na vzdělávání Účastnil se a nechtěl více  Účastnil se, ale chtěl více Neúčastnil se a nechtěl Neúčastnil se, přestože chtěl
EU-27 20,5e 11,9e 53,1e 14,5e
Belgie 25,7 16 41,1 17,2
Bulharsko 29,2 7,2 58,2 5,4
Česká republika 26 11,5 49,7 12,8
Dánsko : : : :
Estonsko 27,4 14,7 45,4 12,6
Finsko 35,2 19,9 33,5 11,5
Francie : : : :
Chorvatsko 10,6 7,9 66,8 14,8
Itálie 17,2 6,6 55,7 20,6
Kypr 10,1 30,5 26,5 32,9
Litva 21,7 12,2 55,5 10,6
Lotyšsko 16,3 16,6 54,9 12,2
Lucembursko : : : :
Maďarsko 8,3 0,6 81,8 9,2
Malta : : 72,6 27,4
Německo : : 93 7
Nizozemsko 38,5 8,3 42 11,2
Norsko 28,6 25,9 34,9 10,7
Polsko 9,1 12,7 69,2 9
Portugalsko 18,7 7,8 67 6,5
Rakousko 25,5 11,9 53,3 9,2
Rumunsko 5,4 1,6 84,1 9
Řecko 8,4 5,5 68,3 17,7
Slovensko 12,3 13 61,6 13,1
Slovinsko 22,6 17,9 46,4 13,1
Spojené království 26,2 23,1 25,7 25
Srbsko : : : :
Španělsko 22,6 8,4 60,6 8,5
Švédsko 41,2 32,4 18,6 7,8
Švýcarsko : : : :
Turecko 4,8 8,8 73,6 12,9

Pozn.: (e) - odhadovaná data