III.5.2 Typy bariér v účasti na dalším vzdělávání - Mezinárodní srovnání

» Celá populace        Starší populace         » Lidé s nižší kvalifikací  


Podíl osob, které uvedly danou bariéru, na všech, kdo se nevzdělávali, přestože chtěli (populace 55-64 let, %)

Stáhnout tabulku | Metodika 

2011*
Typ bariéry Nedostatečné předpoklady Finanční důvody

Nedostatek podpory od zaměstnav./ veřejné instituce

Pracovní rozvrh Rodinné povinnosti Vzdálenost Zdraví nebo věk Pracovní náplň nevyžaduje další vzdělávání Osobní důvody Absence vhodné vzdělávací aktivity Absence počítače, internetu
EU-27 3,7e 7,9e 4,6e 9,6e 12,9e 4,6e 18,8e 57,5e 13,8e 6,9e 1,9e
EU-17 4,3e 8,6e 5,3e 11e 14,9e 5,3e 18,6e 51,6e 15,5e 7,8e 2,2e
Belgie 1,8u 2,6u : 4,6 4,7 1,9u 9,5 49,9 2,6u 1,9u :
Bulharsko 1,4u 3,4u : 2u 1,9u 1,4u 5,6 92,8 1,4u : :
Česká republika 1,3u 4,7 2,1 4,7 7,1 2,9 18 60,4 13,5 4,4 1,7u
Dánsko : 10,6 5,8u 9 4,6u : 11,8 100 5u 11,2 :
Estonsko : 15,2 3,5u 11,2 7,1 12,9 41,6 : 14 12,8 4,4u
Finsko : : : : : : : : : : :
Francie 2,7 6,3 6,4 8,4 2,4 3,9 7,4 81,7 4,5 6 1,8
Chorvatsko : : : : : : : : : : :
Itálie 5,2 14,3 1,9u 12 25,8 9,3 21,7 22,2 19,7 13,5 3,8
Kypr : 9,3u : 10,6u 29,4 : 17,1 70,7 11,2 4,7u :
Litva 4,7u 8,5 : 9,3 5,1 1,8u 34,2 74,3 10,7 : :
Lotyšsko 4,9u 11,2 5,2 7,8 5,9 5,1 7,4 90,6 4,2u 8,8 2,3u
Lucembursko : 5,6u : 11,1 13,4 5,1u 15,6 83,1 12,6 8,2u :
Maďarsko 1,3u 5,4 1,2u 2,5 3,3 2,4u 9,5 89,6 : 1,5u 1,2u
Malta : 2,6u : 8,5 10 : 7,7 : 8,2 : :
Německo 7,7 10,7 9,1 14,3 14,6 5,4 28 82,6 19,8 9,3 2,7u
Nizozemsko 4u 12,9 5,4 19 20,7 9,1 35,8 55,3 19,4 13,6 4,4u
Norsko 4,3u 4,7u 6,8u 11,7 5,3u 6,5u 10,3 46,6 6,8 7,2u :
Polsko 1,7 5,3 1,9 3,7 8,8 1,1 26,1 69,9 8,8 3,4 0,4u
Portugalsko : 2,3 0,7u : 4,6 4,8 8,2 3,7 13,8 : :
Rakousko 2,3u 4,9 2,3u 6 7,4 6,4 7,4 : 3,7u 3,4u 1,9u
Rumunsko : 30,8u : 30,5u : : 25,9u 88,3u : : :
Řecko 15,4 15,5 1,8u 13,4 30,6 5,6 46,6 52,6 24 12,3 4,6
Slovensko : 2,5u : : 2,9u : 14 33,4 4u : :
Slovinsko : 8 : 7,1 11,7 3,8u 11,9 65,9 24,6 5 :
Spojené království : : : : : : : : : : :
Španělsko 2,1 2,9 6 11,7 25,4 1,6 16,4 14,7 24,6 3,1 :
Srbsko : 7,4 : 1,9u 5,8 1,7u 11,8 82,3 2,6 : :
Švédsko : 5u 5,6u 10,9 7,1u 5,9u 14,3 70,5 19 9 :
Švýcarsko 7,1 19,5 12,2 28 17,7 13,7 38,6 79,6 59,7 18,5 7,2
Turecko : : : : : : : : : : :
Pozn.: Pozn.: (e) - odhadovaná data, (u) - nízká spolehlivost
* Změnou metodiky data nejsou časově srovnatelná.
2007
Typ bariéry Nedostatečné předpoklady Finanční důvody Nedostatek podpory od zaměstnav. Pracovní rozvrh Rodinné povinnosti Vzdálenost Není si jistý návratem do školy Zdraví nebo věk Jiné
EU-27 15,5e 23,3e 12,6e 26,3e 31,2e 19e 14,9 32,1e 31,9
Belgie 15,7e 18,3e 18,1e 22e 36,4e 15,6e 1,6 38,4e 6,5
Bulharsko 30,9 51,1 15,6 14,6 19,1 31,4 6 40,6 :
Česká republika 9 22,6 13,4 27,2 24,5 18,4 2,5 31,2 5,7
Estonsko 1,3 53,1 7,4 19,7 12,4 41,1 11,6 35,7 49,5
Finsko 7,5 18,5 13,2 25,9 17,8 21,6 8,6 28,7 28,4
Chorvatsko 27,9 59,6 16,4 22,9 48 45,3 10,5 38,1 12,4
Itálie 22,9 21,2 11 27,7 42,7 16,3 19,7 45,6 13,3
Kypr 6,7 9,2 3,1 24,7 65,2 12,6 7,7 22 16
Litva 7 39,6 13,7 26,4 32,6 26,6 6,1 24,6 23,1
Lotyšsko 6,6 51,2 22,5 13,2 25,3 12,7 7,2 40,7 26,6
Maďarsko 12,9 35,8 50,4 50,6 27,3 28,7 18,2 63,9 7,5
Německo 12,8 14 20,8 14 8,8 9,3 2,9 7,8 19,2
Nizozemsko 6,4 17,7 6,1 10,7 21,1 9,3 21,3 38 17,6
Norsko 1,9 8,1 28,5 20,9 11,4 13,8 13,5 33,9 28,1
Polsko 6,9 47,9 12,7 19,4 22,8 27,4 20 35 9,1
Portugalsko 3,8 18,2 17 14 26,2 43,4 3,5 13,7 19,7
Rakousko 10 21,6 3,3 21,4 38,2 27,1 9,2 15 14
Rumunsko 22,6 65,1 21 31,9 27,8 30,4 11,6 45,9 5,7
Řecko 17,5 28,7 4,4 27,7 52,1 14,7 19,5 48,5 15,3
Slovensko 41,1 44,4 20,4 29 30,2 26 3,1 38,3 2,8
Slovinsko 4,1 31,1 6,1 35 32 28,5 5 30,3 13,7
Spojené království 16,8 24,2 16,5 32 28,3 21,7 19,5 22,6 65,3
Španělsko 6,6 6,8 0 15,1 40,4 11,3 3,5 20 27,6
Švédsko 7,4 26,9 13,4 16,4 9,3 19,8 8,2 39,8 20,6
Turecko 38 26,9 2 6,6 46 35,5 4,3 39,2 6,9
 Pozn.: (e) - odhadovaná data