III.5.2 Typy bariér v účasti na dalším vzdělávání - Mezinárodní srovnání

   » Celá populace       » Starší populace          Lidé s nižší kvalifikací  


Podíl osob, které uvedly danou bariéru, na všech, kdo se nevzdělávali, přestože chtěli (populace se základním nebo nižším vzděláním, %)

Stáhnout tabulku | Metodika 

2011*
Typ bariéry Nedostatečné předpoklady Finanční důvody

Nedostatek podpory od zaměstnav./ veřejné instituce

Pracovní rozvrh Rodinné povinnosti Vzdálenost Zdraví nebo věk Pracovní náplň nevyžaduje další vzdělávání Osobní důvody Absence vhodné vzdělávací aktivity Absence počítače, internetu
EU-27 7,1e 13,4e 6,9e 13,6e 21,8e 6e 13e 38,8e 18,2e 8,2e 3e
EU-17 7,3e 13,7e 7,2e 14,6e 23,2e 6,2e 12,6e 34,4e 19,2e 8,6e 3,1e
Belgie 4,5 3,4 2,5u 5,1 7,9 2,5u 11,2 46,9 5 2,1u :
Bulharsko 4,5u 7 : 2,2u 3,9u 3,7u 4,3u 90,1 2,4u : :
Česká republika 8,5u 9,1 3,5u : 12,5 : 19,5 49,5 14,7 5,4u 3,6u
Dánsko : 9,6u 9,6u 9,3 8,5u : 13,6 100 7u 10,6 :
Estonsko : 27,9 : 18,4 15 21 30 : 17,5u 16,7u 11,5u
Finsko : : : : : : : : : : :
Francie 8,6 10,8 11,9 9,1 5,7 5,6 9 78,5 6,3 9,4 3,4
Chorvatsko : : : : : : : : : : :
Itálie 8,4 22,8 3,5 18,3 30,4 9 13,5 18,4 19,5 13,1 5
Kypr 3,5u 16,7 : 10,2 28,4 : 11,7 71,5 9,9 4,2u :
Litva 16,9 19,7 : 9,9u 7,1u 8,1u 23,8 64,9 21,4 : :
Lotyšsko 5,9u 15,4 6,1u 8,1u 8,5 7,8u 8,3u 85 : 7,6u 3,8u
Lucembursko 4,3u 9,3u 7,2u 15,6 17,6 5,8u 12,2 85,9 10,2u 12,8 :
Maďarsko 4,9 12 3,2u 3,2u 7,4 6,2 8,8 84,6 1,9u 2,5u 3,5u
Malta 1,6u 4,8 1,2u 13,5 15,6 : 4,9 : 8 1,8u :
Německo 16 18,4 12,6 18,8 31,1 6,2u 24,7 82,1 39,3 10,8 3,8u
Nizozemsko 9u 22,8 14,1 26,6 36,4 14,5 27,9 50,7 24,7 16,9 6,1u
Norsko 10,1u 12,5u : 9,1u 12u : 14,3u 48,5 8u : :
Polsko 3,3 9,5 2,3 3,6 13,5 2,2 24 63,3 12,1 5,1 0,8u
Portugalsko 0,9 3,3 0,9 1,3 4,9 5,5 5 3,4 20,9 : :
Rakousko 5,5u 8,4 4,6u 7,1u 8,9 8u 6,9u : 4,2u 5,4u 3,1u
Rumunsko 27,4u 68,8 38,3u 27,4u 31u 42,1u : 93,2u : : :
Řecko 29,7 26,3 4 15,2 39,9 9,5 33,9 39,2 24,8 11,6 4,7
Slovensko : : : : : : : 35,3 : : :
Slovinsko : 11,7 : 7,1u 14,9 3,6u 14,2 57,3 24,6 : :
Spojené království : : : : : : : : : : :
Španělsko 4 6,1 7,9 16,6 30,9 2,1 9 10,8 22,2 3,7 0,8u
Srbsko : 14,2 : : 11 2,9u 8,7 77,4 2,4u : :
Švédsko 8,8u 10,1 5,9u 9,3 12 6,1u 16 54,7 19,7 9,6u :
Švýcarsko 15,8 35,6 20,1 30,3 34,8 18,1 30 67,1 66,5 29,8 11,2
Turecko : : : : : : : : : : :
Pozn.: Pozn.: (e) - odhadovaná data, (u) - nízká spolehlivost
* Změnou metodiky data nejsou časově srovnatelná.
 
2007
Typ bariéry Nedostatečné předpoklady Finanční důvody Nedostatek podpory od zaměstnav. Pracovní rozvrh Rodinné povinnosti Vzdálenost Není si jistý návratem do školy Zdraví nebo věk Jiné
EU-27 24,6e 29,3e 12,8e 28e 42,1e 21e 20,8 24,9e 30
Belgie 20,1e 24e 12,3e 30,3e 42,6e 15,9e 4,7 22,5e 6,8
Bulharsko 26 58,3 2,3 11,7 25,9 38 15 8,1 2,6
Česká republika 17,4 35,7 18,8 24,3 33,5 18,8 4,3 18,4 6,4
Estonsko 6 58,4 13,5 21,7 34,7 51,5 17 28,6 51,3
Finsko 10 17,8 15,1 45,2 31,9 29,5 9,2 23,9 17,4
Chorvatsko 34,2 77,9 21,1 24,6 57,5 46,1 6,4 19 20,1
Itálie 27,2 28,2 15,8 35,7 47,8 16,6 22,4 27,6 13,1
Kypr 7,6 13,7 3,9 33,5 68,8 14,2 7,8 15,2 9,2
Litva 19,1 30,7 14,9 29 52,3 25,4 5,1 19,8 13,5
Lotyšsko 22,7 71,4 45,8 32,9 38,8 42 24,7 3,5 14,7
Maďarsko 41,5 54,3 56,1 62,9 45 37 35,5 12,8 10,6
Německo 38,8 43,1 39,5 22 27,1 18,3 20,9 14,7 20,7
Nizozemsko 9,4 25,1 9,6 16,6 23,6 13,9 23 26,7 16,5
Norsko 8,9 20,6 14,6 20,9 23,3 11,1 9,1 27,9 16,3
Polsko 19,4 63,8 10,6 7,9 24,6 46,9 18,6 19,1 9,6
Portugalsko 12,9 20 20,5 24,6 36,6 35,8 5,7 7,8 19,9
Rakousko 13,1 50,1 10,7 33,2 43,4 20,2 4,4 12,9 18,7
Rumunsko 46,3 80,6 28,9 30,9 40,7 37,6 14,5 14,3 9,9
Řecko 19,6 36,7 9 30,8 55,1 23,2 20,8 22 15,6
Slovensko 68,7 61,3 16,1 25,4 23,3 24,4 : 45,9 :
Slovinsko 21 63,2 20,4 41,3 31,2 25,6 14,7 34,2 5,1
Spojené království 33,6 41,4 21,1 32,8 44,7 34,5 34,1 27,7 63,5
Španělsko 7,5 11,5 4,3 25,9 41,7 10,1 3,8 9,6 30,4
Švédsko 9,7 26 11,8 27,1 19,2 20,6 8,6 32,6 22,2
Turecko 46,4 44 8,1 15,9 61 31,8 4 17,5 12,1

Pozn.: (e) - odhadovaná data