IV.0.1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

Celá populace         » Starší populace         » Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob, které se v uplynulých čtyřech týdnech účastnily jakékoli formy vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika 

Země/rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 7,2 8,5b 9,2 9,6 9,5 9,3 9,4 9,3 9,2 8,9 9,1 10,6b 10,7 10,8 10,8 11,0
EU-15 8,1 9,7b 10,5 11,1 11,0 10,7 10,8 10,8 10,5 10,1 10,3 12,2b 12,5 12,5 12,5 12,6
Belgie 6,0 7,0 8,6b 8,3 7,5 7,2 6,8 6,8 7,2 7,1 6,6 6,7 7,1 6,9 7,0 8,5b
Bulharsko 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3b 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3
Česká republika 5,6 5,1b 5,8 5,6 5,6 5,7 7,8 6,8 7,5 11,4b 10,8 9,7b 9,3 8,5 8,8 9,8
Dánsko 18,0 24,2b 25,6 27,4 29,2 29b 29,9 31,2 32,5 32,3 31,6 31,4 31,7 31,3 27,7b 26,8
Estonsko 5,4 6,7 6,4 6,0 6,5 7,0 9,7 10,5 10,9 11,9 12,7 12,6 11,5 12,4 15,7 17,2
Finsko 17,3 22,4b 22,8 22,5 23,1 23,4 23,1 22,1 23,0 23,8 24,5 24,9 25,1 25,4 26,4 27,4
Francie 2,7 6,8b 6,0 5,9 6,4 6,1 6,0 5,7 5,0 5,5 5,7 17,7b 18,6 18,6 18,8 18,7
Chorvatsko 1,9 1,8 1,9 2,1b 2,9 2,7 2,4 2,6 2,5 2,6 2,8 2,9 2,5 3,1 3,0 2,3
Irsko 5,5 5,9b 6,1 7,4 7,4b 7,5b 6,9 6,3 6,8 6,8 7,1 7,3 6,7 6,5 6,4 8,9b
Island 24,0 29,5b 24,2 25,7 27,9 27,0 25,1 25,1 25,2 25,9 27,3 25,8 25,9 28,1 24,7 23,6
Itálie 4,4 4,5 6,3b 5,8 6,1 6,2 6,3 6,0 6,2 5,7 6,6 6,2 8,0 7,3 8,3 7,9
Kypr 3,7 7,9b 9,3 5,9 7,1 8,4 8,5 7,8b 7,7 7,5 7,4 6,9 6,9 7,5 6,9 6,9
Litva 3b 3,8 5,9b 6,1 4,7 5,2 4,8 4,4 3,9 5,7 5,2 5,7 5,0 5,8 6,0 5,9
Lotyšsko 7,3 7,8 8,4 7,8 6,8 6,9 6,6 5,4 5,1 5,1 6,9 6,5 5,5 5,7 7,3 7,5
Lucembursko 7,7 6,5b 9,8 8,5 8,2 7b 8,5 13,4b 13,4 13,6 13,9 14,4 14,0 18,0b 16,8 17,2
Maďarsko 2,9 4,5b 4,0 3,9 3,7 3,6 3,1 2,7 2,7 2,6 2,7 3,0 3,2 7,1b 6,3 6,2
Makedonie : : : : 2,3 2,8 2,5 3,3 3,2 3,4 4,0 3,5 3,1 2,6 2,9 2,3
Malta 4,4 4,2 4,3b 5,2b 5,5 5,9 6,2 6,1 6,0 6,4 6,9 7,6 7,1 7,2 7,5 10,1b
Německo 5,8 6d 7,4d 7,7b 7,5 7,8 7,9 7,8 7,7 7,8b 7,9 7,8 7,9 8,1 8,5 8,4
Nizozemsko 15,8 16,4b 16,4 15,9 15,6 16,6 17,0 17,0 16,6b 16,7 16,5 17,4 17,8 18,9 18,8 19,1
Norsko 13,3 17,1b 17,4 17,8 18,7b 18,0 19,3 18,1 17,8 18,2 20,0 20,4 19,7 20,1 19,6 19,9
Polsko 4,2 4,4 5b 4,9 4,7 5,1 4,7 4,7 5,2b 4,4 4,5 4,3 4,0 3,5 3,7 4,0
Portugalsko 2,9 3,2 4,3b 4,1 4,2 4,4 5,3 6,4 5,7 11,5b 10,5 9,7 9,6 9,7 9,6 9,8
Rakousko 7,5 8,6b 11,6d 12,9 13,1 12,8 13,2 13,8 13,8 13,4 14,1 14,0 14,2 14,4 14,9 15,8
Rumunsko 1,0 1,1 1,5b 1,6 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2b 1,4 1,3 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1
Řecko 1,1 2,6b 1,8 1,9 2,0 2,2 3b 3,3b 3,1 2,5 3,0 3,0 3,0 3,3 4,0 4,5
Slovensko 8,5 3,7b 4,3 4,6 4,1 3,9 3,3 2,8 2,8 3,9b 3,1 2,9 3,0 3,1 2,9 3,4
Slovinsko 8,4 13,3b 16,2 15,3 15,0 14,8 13,9 14,6 16,2 15,9 13,8 12,4 11,9 11,9 11,6 12,0
Spojené království 21,3 27,2b 29,0 27,6u 26,7u 20b 19,9b 20,1b 19,5 15,7 15,8 16,1 15,8 15,7 14,4 14,3
Španělsko 4,4 4,7 4,7 10,8b 10,6 10,6 10,6 10,6 11,0 11,0 11,0 11,1 9,8b 9,9 9,4 9,9
Švédsko 18,4 : : 17,4 18,4 18,6 22,2b 22,2 24,4 24,9 26,7 28,1 28,9 29,4 29,6 30,4
Švýcarsko 35,8 24,7b 28,6 27,0 22,5 26,8 27,9 23,9 30,6 29,9 29,9 30,4 31,7 32,1 32,9 31,2
Turecko : : : : 1,8 1,5 1,9 2,3 2,5 2,9 3,2 4,0 5b 5,5 5,8 5,8

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost