IV.0.1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

Celá populace         » Starší populace         » Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob, které se v uplynulých čtyřech týdnech účastnily jakékoli formy vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika 

Země/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU-28 9,7 : : 9,2 9,4 9,3 9,3 9,1 9,2 10,7b 10,8 10,7 10,8 10,9 11,1
EU-15 11,3 10,9 10,9b 10,6 10,8 10,8 10,7 10,3 10,5 12,4b 12,7 12,5 12,5 12,6 12,7
Belgie 9,5b 8,3 7,8b 7,4 7,1 7,1 7,4 7,4 6,9 6,9 7,4 6,9 7,0 8,5b 8,5
Bulharsko 1,3 1,3 1,6b 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 2,0 2,1 2,0 2,2 2,3 2,5
Černá Hora : : : : : : : 2,4 2,4 2,8 2,9 3,0 3,3 2,8 3,2
Česká republika 6,3 5,6 5,8b 6,0 8,0 7,1 7,8b 11,6b 11,1 10,0b 9,6 8,5 8,8 9,8 8,5
Dánsko 26,5 27,4 29,2 29,1b 30,0 31,3 32,6 32,3 31,6 31,4 31,9 31,3 27,7b 26,8b 23,5
Estonsko 7,1 6,0 6,5 7,0 9,7 10,5b 11,0 11,9 12,8 12,6 11,6 12,4 15,7 17,2 19,7
Finsko 23,5 22,5 23,1 23,4 23,1 22,1 23,0 23,8 24,5 24,9 25,1 25,4 26,4 27,4 28,5
Francie 6,6 5,9 6,4 6,1 6,0 5,7 5,0 5,5 5,7 17,8b 18,4b 18,6 18,8 18,7 18,6
Chorvatsko 2,0 2,1b 3,1b 2,9 2,6 3,0 3,0 3,1 3,3 3,1 2,8 3,1 3,0 2,3 2,9
Irsko 7,2b 6,9 7,5b 7,9b 7,4 6,6 7,1 7,2 7,5 7,6 7,0 6,5 6,5 9,0b 12,5
Island 23,9 25,7 27,9 27,0 25,1 25,1b 25,4 26,4 28,1 26,3 26,3 28,1 24,7 23,6 21,5
Itálie 6,8b 5,8 6,1b 6,2 6,3 6,0 6,2 5,7 6,6 6,2 8,1 7,3 8,3 7,9 8,1
Kypr 9,3 5,9 7,4b 8,7 8,8 8,3b 8,1 7,8 7,7 7,2 7,1 7,5 6,9 6,9 6,7
Litva 6,6b 6,1 5,0b 5,5 4,9 4,6 4,4 6,0 5,4 5,9 5,1 5,8 6,0 5,9 6,6
Lotyšsko 9,3 7,8 7,3b 7,2 6,9 5,6 5,4 5,4 7,2 6,8 5,6 5,7 7,3 7,5 6,7
Lucembursko 9,8 8,5 8,3b 7,2b 8,7 13,8b 13,5 13,9 14,2 14,6 14,5 18,0b 16,8 17,2 18,0
Maďarsko 4,6 3,9 4,0b 3,9 3,4 3,0 3,0 3,0 2,9 3,2 3,3 7,1b 6,3 6,2 6,0
Makedonie : : 2,3 3,0b 2,8 3,5 3,5 3,6 4,1 3,7 3,2 2,6 2,9 2,3 2,4
Malta 4,8d 5,2b 5,5b 5,9 6,3 6,2 6,2 6,6 7,2 7,7 7,7 7,4 7,8 10,6b 10,8
Německo 7,4 7,7b 7,5 7,8 8,1b 8,0 7,8 7,9 7,9 7,9 8,0 8,1 8,5 8,4 8,2
Nizozemsko 17,3 15,4b 15,7b 16,8 17,1 17,1 17,0 17,1b 16,9 17,9b 18,3 18,9 18,8 19,1 19,1
Norsko 18,9 17,8 19,1b 18,4 19,7 18,5 18,2 18,6 20,4 20,8 20,1 20,1 19,6 19,9 19,7
Polsko 5,5b 4,9 4,7 5,1 4,7b 4,7 5,2b 4,4 4,5 4,3b 4,0 3,5 3,7 4,0 5,7b
Portugalsko 4,7b 4,1 4,2b 4,4 5,3 6,4 5,7 11,5b 10,5 9,7 9,6 9,7 9,6 9,8 10,3
Rakousko 13,0b 12,9 13,2b 12,9 13,3 13,9 13,8 13,5 14,2 14,1 14,3 14,4 14,9 15,8 15,1
Rumunsko 1,6 1,6 1,5b 1,5 1,8 1,8 1,4b 1,6 1,4 2,0 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9
Řecko 1,9b 1,9 2,1b 2,4 3,2b 3,5b 3,3 2,8 3,3 3,2 3,2 3,3 4,0 4,5 4,5
Slovensko 4,6 4,6 4,3b 4,1 3,6 3,1 3,1 4,1b 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 3,4 4,0
Slovinsko 17,9 15,3 15,2b 15,1 14,3 14,8 16,4 16,0 13,8 12,5 12,1 11,9 11,6 12,0 11,4
Spojené království 35,5bu 28,1u 27,4bu 20,5b 20,5b 20,7 20,1 16,3 16,3 16,6 16,3 15,7 14,4 14,3 14,6
Srbsko : : : : : : 4,0 3,5 3,6 3,9 4,4b 4,8 5,1 4,4 4,1
Španělsko 5,3 10,8b 10,7b 10,8 10,7 10,8 11,2 11,2 11,2 11,4 10,1b 9,9 9,4 9,9 10,5
Švédsko 35,8 21,4b 18,8b 19,0b 22,5b 22,5 24,7 25,3 27,0 28,4 29,2 29,4 29,6 30,4 29,2
Švýcarsko 28,6 27,0 22,5 26,8 27,9 23,9 29,7b 28,9 29,1 29,3 30,5 30,8 31,4 31,2 31,6
Turecko : : 2,0 1,8 2,1 2,6 2,9 3,4 3,9 4,5 5,7b 5,5 5,8 5,8 6,2

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost