IV.4.3 Počet hodin strávených na kurzech na 1000 odpracovaných hodin - Mezinárodní srovnání

Počet hodin strávených v podnikovém vzdělávání dělený počtem celkově odpracovaných hodin a násobený 1000

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 1999 2005 2010 2015
EU-27 7 5 6 6
Belgie 8 9 13 13
Bulharsko 3 3 3 5
Česká republika 6 8 5 7b
Dánsko 14r 9 11 6
Estonsko 3 4 5 9
Finsko 11 6 6 5
Francie 10 8 8 8
Chorvatsko : : 2 4
Irsko 9 7 : 12
Itálie 5 5 6 6
Kypr : 4 5 4
Litva 2 3 4 3
Lotyšsko 2 2 2 3
Lucembursko 8 9 11 12
Maďarsko 3 3 4 3
Makedonie : : : 3
Malta : 7 8 8
Německo 5 6 6 6
Nizozemsko 11 8 9 9
Norsko 10 6 9 8
Polsko 2 4 4 5
Portugalsko 4 4 10 8
Rakousko 5 5 6 7
Rumunsko 2 3 4 4
Řecko 3 2 2 3
Slovensko : 7 7 7
Slovinsko 4 8 9 8
Spojené království 7 3 4 5
Španělsko 6 5 6 7
Švédsko 12 10 7 7b

Pozn. (r) - revidovaná data, (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena