IV.2.1 Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

  Celá populace         » Starší populace         » Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob, které se účastnily neformálního vzdělávání v posledních 4 týdnech, v populaci ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 6,9 6,8 6,7 6,9 6,7 6,7 6,4 6,6 8,1b 8,2 8,1 8,3 8,4
EU-15 8,3 8,2 7,9 8,1 8 7,9 7,5 7,7 9,5b 9,7 9,5 9,6 9,7
Belgie 6,5 5,8 5,5 4,9 4,8 5,2 4,8 4,4 4,7 5 4,5 4,7 6,3b
Bulharsko 0,2u 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2bu 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5
Česká republika 3,9 4,3d 4,2 6 4,9 5,6 9,5b 8,9 8,0b 7,6 6,7 7 8,1
Dánsko 22 24,4 24,8 26,1 27,5 28,4 27,9 27,3 26,6 26,6 26,1 22,0b 21,6
Estonsko 2,4 3,4 3,8 6,6 6,7 7,2 7,8 8,8 8,7 7,3 7,9 11,7 12,5
Finsko 16,4 16,8 16,8 16,4 15,6 16,2 16,7 17,4 17,7 17,9 18 18,6 19,6
Francie 5,2 5,7 5,5 5,3 5,1 4,4 4,9 5 16,5b 17,3 17,2 17,5 17,3
Chorvatsko 0,6u 1,4 0,9 0,5 0,4u 0,4u 0,4u 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,5
Irsko 4,1 4,4 4,3 3,9 2,7 3 3 3,1 2,8 2,4 2,2 2,3 5,1b
Island 17,4 19 17,7 15,4 15 15,9 17,1 18,8 17,9 17,4 19,1 17,1 16
Itálie 3 3,3 3,3 3,5 3,3 3,6 3,2 4,1 3,8 5,6 4,9 6 5,7
Kypr 4,8b 5,9 6,6 6,4 4,9 5,3 5,7 5,3 5 4,7 5 4,4 4,6
Litva 2,8 1,9 2,2 2 1,5 1,5 3,7 3,5 4,1 3,6 4,5 4,5 4,6
Lotyšsko 3,8 3,9 3,6 2,9 2,5 2,3 3,1 4,7 4,4 3,4 3,7 4,8 5,1
Lucembursko 7,4 7,1 6 7 11,8b 11,4 11,4 11,6 11,9 11,9 15,8b 14,3 14,6
Maďarsko 1,5 1,5 1,3 1,2 0,9 1,2 1 1,2 1,7 2,2 6,0b 5,2 5
Makedonie : 0,9 1,2 0,8 1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,7 0,5 1 0,5
Malta 4,3 4,3 4,9 5,1 5,2 4,8 4,8 4,9 5 4,5 4,1 4,1 7,6b
Německo 5,2 5 5,2 5,4 5,2 5,1 5,1b 5,1 4,9 4,8 4,9 5,2 5
Nizozemsko 9,2 9,1 9,8 10,1 10 9,6b 9,6 9,5 10,9b 11,6 12,2 12,3 12,4
Norsko 12,7 13,9 13,6 14,9 13,6 13,4 13,7 15,1 15,2 14,4 14,6 14,3 14,4
Polsko 1,8 2 2,1 2 1,9 2,4 1,8 1,8 1,9b 2,1 2 2,2 2,6
Portugalsko 1,3 1,3 1,3 1,5 1,8 1,8 5,9b 6,3 6,9 7 7 7,2 7,4
Rakousko 10,5 10,5 10,2 10,5 10,8 10,5 10,3 10,9 10,6 10,7 10,7 11,3 12,1
Rumunsko 0,2 0,1 0,1 0,2 : : 0,5 0,3 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6
Řecko 0,6 0,7 0,8 1,4 1,8 1,6 1 1,6 1,4 1,3 1,3 1,9 2,2
Slovensko 3,2 2,8 2,4 1,7 1,2 1,1 2,1b 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 2,3
Slovinsko 9,5 9,3 9,4 8,5 9,2 10,2 9,8 8,5 8,2 7,7 7,2 7,7 9
Spojené království 25,2u 24,2u 18,0b 17,9 17,9 17,2 13,4 13,6 13,9 13,6 13,1 12,4 12,3
Španělsko 8b 8,1 8,3 8,4 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 6,4b 6,3 6 6,5
Švédsko 16,4 13,8 13,6 17,7b 17,6 19,6 20,2 21,9 23,2 24 24,2 24 24,8
Švýcarsko 24,1 18,6d 23,6 24,4 20,0d 27,8 27,2 27 27,3 28,6 28,9 28,3 28
Turecko : 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,3b 1 0,9 0,9

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost