IV.2.1 Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

  Celá populace         » Starší populace         » Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob, které se účastnily neformálního vzdělávání v posledních 4 týdnech, v populaci ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU-28 6,7 6,7 6,4 6,6 8,0b 8,1 8,1 8,2 8,3 8,5
EU-15 8,1 8,0 7,5 7,7 9,5b 9,7 9,5 9,6 9,7 9,8
Belgie 4,8 5,2 4,8 4,4 4,7 5,0 4,5 4,7 6,3b 6,2
Bulharsko 0,4 0,3 0,2u 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7
Černá Hora : : :u :u :u :u :u :u :u 0,9
Česká republika 4,9 5,6 9,5b 8,9 8,0b 7,6 6,7 7,0 8,1 6,9
Dánsko 27,5 28,4 27,9 27,3 26,6 26,6 26,1 22,0b 21,6b 18,3
Estonsko 6,7b 7,3 7,8 8,8 8,7 7,3 7,9 11,7 12,5 15,4
Finsko 15,6 16,2 16,7 17,4 17,7 17,9 18,0 18,6 19,6 20,7
Francie 5,1 4,4 4,9 5,0 16,6b 17,1b 17,2 17,5 17,3 17,3
Chorvatsko 0,5 0,5 0,4u 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,5 0,7
Irsko 2,8 3,1 3,1 3,2 2,8 2,5 2,4 2,4 5,2b 8,6
Island 15,0b 15,9 17,1 18,8 17,9 17,4 19,1 17,1 16,0 13,2
Itálie 3,3 3,6 3,2 4,1 3,8 5,6 4,9 6,0 5,7 5,8
Kypr 4,9b 5,3 5,7 5,3 5,0 4,7 4,9 4,4 4,7 4,0
Litva 1,5 1,5 3,7 3,5 4,1 3,6 4,5 4,5 4,6 5,1
Lotyšsko 2,5 2,3 3,1 4,7 4,4 3,4 3,7 4,8 5,1 4,3
Lucembursko 11,8b 11,4 11,4 11,6 11,9 11,9 15,8b 14,3 14,6 15,6
Maďarsko 0,9 1,2 1,0 1,2 1,7 2,2 6,0b 5,2 5,0 4,8
Makedonie 1,0 1,1 1,1 1,1 0,5 0,7 0,5 1,0 0,5 0,4
Malta 5,2 4,7 4,8 5,0 5,0 4,7 4,2 4,4 7,9b 8,0
Německo 5,2 5,1b 5,1 5,1 4,9 4,8 4,9 5,2 5,0 4,9
Nizozemsko 9,6 9,6 9,6b 9,5 10,9b 11,6 12,2 12,3 12,4 12,0
Norsko 13,6 13,4 13,7 15,1 15,2 14,4 14,6 14,3 14,4 14,1
Polsko 1,9 2,4b 1,8 1,8 1,9b 2,1 2,0 2,2 2,6 4,4b
Portugalsko 1,8 1,8 5,9b 6,3 6,9 7,0 7,0 7,2 7,4 7,8
Rakousko 10,7 10,5 10,3 10,9 10,6 10,7 10,7 11,3 12,1 11,5
Rumunsko :u :bu 0,5 0,3 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5
Řecko 1,9b 1,6 1,0 1,6 1,4 1,3 1,3 1,9 2,2 2,0
Slovensko 1,2 1,1 2,1b 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 2,3 2,9
Slovinsko 9,2 10,2 9,8 8,5 8,2 7,7 7,2 7,7 9,0 8,7
Spojené království 17,9 17,2 13,4 13,6 13,8 13,6 13,1 12,4 12,3 12,5
Srbsko : 1,4 1,1 1,3 1,2 1,2b 1,7 2,1 1,6 1,4
Španělsko 8,5 8,6 8,3 8,3 8,4 6,4b 6,3 6,0 6,5 7,1
Švédsko 17,6 19,6 20,2 21,9 23,2 24,0 24,2 24,0 24,8 23,6
Švýcarsko 20,0 26,9b 26,3 26,2 26,3 27,5 27,8 28,3 28,0 28,4
Turecko 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,3b 1,0 0,9 0,9 1,0

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost