IV.4.4 Podílové zastoupení interních a externích kurzů podnikového vzdělávání

Zdroj dat

CVTS

Data pro mezinárodní srovnání jsou převzata z webových stránek Eurostatu. Regionální třídění není k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor udávající podíl hodin strávených na kurzech interního a externího podnikového vzdělávání.

Metodika výpočtu

Počet hodin strávených v interním (resp. externím) podnikovém vzdělávání za období sledovaného referenčního roku je vydělen počtem hodin celkově využitých na podnikové vzdělávání. Indikátor měří, do jaké míry podniky vzdělávají své zaměstnance pomocí interních zdrojů (resp. forem) vzdělávání, a do jaké míry se obracejí na externí poskytovatele vzdělávání.