Kraje ČR

Zajímá vás, jak si stojí jednotlivé kraje
České republiky v účasti na vzdělávání,
výdajích na rekvalifikace nebo v míře
nezaměstnanosti?
Na této stránce naleznete informace
o nejrůznějších oblastech dalšího
vzdělávání v regionech.
Pro přehled indikátorů pro vámi
vybraný kraj klikněte
na příslušnou oblast na mapě ČR.