Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání zahrnuje široké spektrum kurzů a dalších forem vzdělávání. Můžeme ji rozdělit na dvě hlavní skupiny – vzdělávání formální, které vede ke zvýšení stupně vzdělání (např. dodělání maturity či vysokoškolského vzdělání) a vzdělání neformální, které nevede k takovémuto zvýšení vzdělání, ale slouží pro získání určitých dovedností.

Graf: Struktura nabídky kurzů dalšího neformálního vzdělávání (III.2.d1) - září 2015, %  [i]

Podrobnější členění kurzů neformálního vzdělávání bylo provedeno zejména ve vztahu k uplatnění výsledků vzdělávání v profesním životě. Nejméně početnou skupinu nabídky dalšího vzdělávání tvořily kurzy zájmové. Jejich absolvování nevede přímo ke získání profesních (jak odborných, tak obecných) dovedností a nepřispívají k zvýšení, rozšíření nebo změně kvalifikace uchazeče. Zájmové kurzy se ve veřejných databázích objevují okrajově, protože je zájemci hledají přímo u jednotlivých institucí (sportovní centra apod.). Společně s kurzy nezařazenými zaujímají 3,8 % celkové nabídky.

Kurzy jazykové představují 11,1 % z celkového počtu. Absolvování těchto kurzů vede zcela jistě k získání schopností, které mohou být uplatněny v profesním životě jedince, přesto svou povahou nejsou vázány na konkrétní profese a jedná se spíše o znalosti všeobecné. 

Zbylých 85 % kurzů lze označit jako profesně zaměřené. Tyto kurzy vedou k získání či rozšíření kvalifikace pro jednu či více specifických profesí nebo k všeobecnému zlepšení možnosti uplatnění a zvýšení kvalifikace pracovníků na mnoha pracovních pozicích (např. získání ŘP skup. B, základní znalosti práce s PC, různé druhy měkkých dovedností).

Další vzdělávání může být nabízeno různými poskytovateli. Zatímco formální vzdělávání nabízejí pouze školy, neformální vzdělávání může realizovat celá řada subjektů – školy, vzdělávací centra, soukromé vzdělávací společnosti, neziskové organizace, různé asociace apod. I z tohoto důvodu je nabídku neformálního vzdělávání obtížné v celé šíři podchytit. Základní kapacitu kurzů neformálního vzdělávání podle obsahového zaměření ukazuje následující tabulka.

Počet míst na kurzech v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 25-64 let - září 2015 [i]
Kraj /
Kategorie kurzu
K 30. 09. 2015
Jazyk.
Profesní
všeob.
Profesní
specif.
Zájmové+ nezařazené Celkem
Hl. m. Praha 18 62 157 7 245
Jihočeský kraj 5 8 4 0 17
Jihomoravský kraj 5 16 43 3 67
Karlovarský kraj 4 1 1 0 6
Královéhradecký kraj 4 5 4 1 13
Liberecký kraj 4 7 6 1 17
Moravskoslezský kraj 4 10 9 2 25
Olomoucký kraj 4 4 4 1 12
Pardubický kraj 4 3 3 0 11
Plzeňský kraj 8 8 12 5 33
Středočeský kraj 1 1 1 0 4
Ústecký kraj 2 3 3 0 8
Kraj Vysočina 5 5 4 0 13
Zlínský kraj 3 3 8 2 16
ČR 6 13 28 2 49

Podrobnější informace o nabídce dalšího vzdělávání jsou obsaženy v následujících indikátorech:

DV Monitor slouží k zachycení statistických informací o nabídce dalšího vzdělávání. Pokud hledáte informace o konkrétním kurzu či máte zájem o účast na nějakém vzdělávacím kurzu, navštivte přímo některou z databází, ze kterých DV Monitor statistiky vytváří: