Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání zahrnuje široké spektrum kurzů a dalších forem vzdělávání. Můžeme ji rozdělit na dvě hlavní skupiny – vzdělávání formální, které vede ke zvýšení stupně vzdělání (např. dodělání maturity či vysokoškolského vzdělání) a vzdělání neformální, které nevede k takovémuto zvýšení vzdělání, ale slouží pro získání určitých dovedností.

Graf: Struktura nabídky kurzů dalšího neformálního vzdělávání (III.2.d1) - září 2017, %  [i]

Podrobnější členění kurzů neformálního vzdělávání bylo provedeno zejména ve vztahu k uplatnění výsledků vzdělávání v profesním životě. Nejméně početnou skupinu nabídky dalšího vzdělávání tvořily kurzy zájmové. Jejich absolvování nevede přímo ke získání profesních (jak odborných, tak obecných) dovedností a nepřispívají k zvýšení, rozšíření nebo změně kvalifikace uchazeče. Zájmové kurzy se ve veřejných databázích objevují okrajově, protože je zájemci hledají přímo u jednotlivých institucí (sportovní centra apod.). Společně s kurzy nezařazenými zaujímají 3,1 % celkové nabídky.

Kurzy jazykové představují 8,0 % z celkového počtu. Absolvování těchto kurzů vede zcela jistě k získání schopností, které mohou být uplatněny v profesním životě jedince, přesto svou povahou nejsou vázány na konkrétní profese a jedná se spíše o znalosti všeobecné. 

Zbylých 88,9 % kurzů lze označit jako profesně zaměřené. Tyto kurzy vedou k získání či rozšíření kvalifikace pro jednu či více specifických profesí nebo k všeobecnému zlepšení možnosti uplatnění a zvýšení kvalifikace pracovníků na mnoha pracovních pozicích (např. získání ŘP skup. B, základní znalosti práce s PC, různé druhy měkkých dovedností).

Další vzdělávání může být nabízeno různými poskytovateli. Zatímco formální vzdělávání nabízejí pouze školy, neformální vzdělávání může realizovat celá řada subjektů – školy, vzdělávací centra, soukromé vzdělávací společnosti, neziskové organizace, různé asociace apod. I z tohoto důvodu je nabídku neformálního vzdělávání obtížné v celé šíři podchytit. Základní kapacitu kurzů neformálního vzdělávání podle obsahového zaměření ukazuje následující tabulka.

Počet míst na kurzech v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 25-64 let - září 2017 [i]
Kraj /
Kategorie kurzu
K 30. 09. 2017
Jazyk.
Profesní
všeob.
Profesní
specif.
Zájmové+ nezařazené Celkem
Hl. m. Praha 13 57 210 6 288
Jihočeský kraj 10 6 7 0 23
Jihomoravský kraj 4 21 70 3 99
Karlovarský kraj 4 1 0 0 5
Královéhradecký kraj 3 5 3 1 13
Liberecký kraj 4 6 6 1 17
Moravskoslezský kraj 4 10 21 2 37
Olomoucký kraj 4 3 3 1 12
Pardubický kraj 4 2 5 0 12
Plzeňský kraj 8 11 8 6 33
Středočeský kraj 1 1 1 0 4
Ústecký kraj 2 3 2 0 7
Kraj Vysočina 4 4 4 0 12
Zlínský kraj 3 5 6 1 15
Celkem ČR 5 13 39 2 60

Podrobnější informace o nabídce dalšího vzdělávání jsou obsaženy v následujících indikátorech:

DV Monitor slouží k zachycení statistických informací o nabídce dalšího vzdělávání. Pokud hledáte informace o konkrétním kurzu či máte zájem o účast na nějakém vzdělávacím kurzu, navštivte přímo některou z databází, ze kterých DV Monitor statistiky vytváří: