O DV Monitoru

Vítejte na webovém portále poskytujícím informace a data o dalším vzdělávání.

DV Monitor je určen všem, kteří chtějí získat přehled o základních trendech v dalším vzdělávání, ať již pro účely tvorby politiky dalšího vzdělávání na národní či regionální úrovni, nebo pro účely vlastního rozhodování vzdělávacích institucí, podniků a jednotlivců.

DV Monitor shromažďuje data o dalším vzdělávání, která pocházejí z různých zdrojů, systematicky je zpracovává a prezentuje v uživatelsky přívětivé formě systému indikátorů. Většina indikátorů umožňuje přehledné srovnání ČR s EU či porovnání krajů ČR. Vybraná témata jsou zpracována v TOP rubrice Vybrali jsme v levém menu. Kromě statistických a grafických přehledů nabízí DV Monitor také aktuální analýzy týkající se dalšího vzdělávání, které byly zpracovány v ČR i v zahraničí.

DV Monitor byl vytvořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jako výstup dílčí části klíčové aktivity A4 - Monitoring dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání.

Projekt v letech 2009 - 2012 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Klíčovou aktivitu A4 řešil Národní vzdělávací fond, o.p.s. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V současné době je projekt realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Správcem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci se sítí partnerů

footer-icons                        kdv-koncept   

  
  nuv web   NVF CZ1