Historie DV Monitoru

DV Monitor byl vytvořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jako výstup dílčí části klíčové aktivity A4 - Monitoring dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání.

Projekt v letech 2009 - 2013 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Klíčovou aktivitu A4 řešil Národní vzdělávací fond, o.p.s. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V současné době je projekt realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Správcem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci se sítí partnerů.

 

footer-icons                        kdv-koncept   

  
  nuv web   NVF CZ1