Jak používat

Cílem portálu DV Monitor je poskytovat informace o dalším vzdělávání v České republice.

Indikátory dalšího vzdělávání

Prezentace vychází z dostupných zdrojů statistických dat o dalším vzdělávání, které byly zpracovány do souboru indikátorů dalšího vzdělávání. Indikátory poskytují přehled o situaci v oblasti dalšího vzdělávání na národní a regionální úrovni, vybrané indikátory představují srovnání ČR se zeměmi Evropské unie (EU-27, EU-15).

Celý systém indikátorů se opírá o 4 základní pilíře, které sledují celý životní cyklus dalšího vzdělávání:

 pilíře

V rámci každého pilíře je několik oblastí shromažďujících pod sebou indikátory. Ty se dělí na klíčové a doplňkové.

Každý indikátor obsahuje též popis metodiky, který naleznete v přehledových tabulkách pod symbolem [?], popř. v odkazech na jednotlivých stránkách indikátorů. 

Orientace na DV Monitoru

DV Monitor vám nabízí několik různých cest, jak vyhledat potřebnou informaci:

  1. Rychlý přehled o situaci napříč všemi dostupnými klíčovými indikátory vám nabízí mezinárodní srovnání a regionální srovnání.
     
  2. Systém indikátorů vám nabídne uspořádaný přístup ke každému indikátoru včetně doplňkových.
     
  3. Je možné, že vás zajímá jen určité průřezové téma, v tom případě vám doporučujeme přístup přes některou z následujících stránek:
  4. Vždy můžete využít i vyhledávač

Kromě indikátorů jsou vám na webu k dispozici též aktuality z oblasti monitoringu dalšího vzdělávání a nejrůznější analýzy dalšího vzdělávání.

Příručka DV monitor

     Významným pomocníkem pro orientaci na stránkách DV monitor je příručka:

     Další vzdělávání pod lupou - Co přináší DV MONITOR
     Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další
     vzdělávání pedagogických pracovníků
     Autorský tým: Hana Říhová, Marta Salavová


Přejeme, aby vám DV Monitor pomohl najít, co hledáte.

Pokud byste měli zájem k Monitoringu dalšího vzdělávání přispět například sdílením vašich vlastních analýz, kontaktujte nás.