III.1.2 Nově zapsaní v dalším formálním vzdělávání

Zdroj dat

Databáze Školská statistika, MŠMT ČR, Sdružené informace matrik studentů (VŠ), MŠMT ČR

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru nově přijatých žáků sředních a vyšších odborných škol do dalšího formálního vzdělávání je databáze Školská statistika, MŠMT ČR. Zdrojem dat pro výpočet nově přijatých vysokoškoláků je databáze - Sdružené informace matrik studentů (VŠ), MŠMT ČR, která umožňuje publikaci indikátoru rovněž jednou ročně.

Význam indikátoru

Nabídka dalšího formálního vzdělávání je tvořena kapacitou vzdělávacích programů na školách otevíraných ve formách umožňujících kombinaci se zaměstnáním či rodinným životem. Jedná se například o dálkové, večerní, kombinované, distanční či ostatní formy vzdělávání. 

Tento indikátor pomáhá sledovat vývoj nabízené kapacity (viz indikátor III.1.1) a poptávky po dalším vzdělávání na středních, vyšších odborných a vysokých školách. Počet absolventů reflektuje konečný výstup (viz indikátor IV.1.1).

Metodika výpočtu 

Pro účel indikátoru byl z dostupných údajů zvolen počet nově zapsaných studentů (namísto přijatých), který na rozdíl od nově přijatých studentů lépe odráží poptávku po dalším vzdělávání na středních, vyšších odborných a vysokých školách.