Partneři

DV Monitor shromažďuje řadu informací z různých zdrojů. To je možné jen díky zapojení řady partnerských institucí, které spolupracují pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   L Logotype_CZ_male  Řídí a koordinuje DV Monitor. Dodává data o dalším vzdělávání ve školách a akreditovaných kurzech.
Český statistický úřad  logo csu Klíčový dodavatel dat o dalším vzdělávání. Dodává data o dalším vzdělávání z výběrových šetření.
Národní vzdělávací fond, o.p.s. NVF CZ1 Tvůrce systému indikátorů dalšího vzdělávání a stránek DV Monitor.
Národní ústav pro vzdělávání  nuv web Dodavatel dat o dalším vzdělávání, zejména o získaných kvalifikacích v rámci systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání
Ministerstvo práce a sociálních věcí  logoMPSV-m-sm Dodavatel dat o dalším vzdělávání, zejména o rekvalifikacích.
Ivitera, a.s. - portál EduCity  logo-educity Dodavatel dat o nabídce dalšího vzdělávání. 
Trexima, s.r.o. - portál EU-Dat  dat logo Dodavatel dat o nabídce dalšího vzdělávání.
Education, s.r.o. - portál EduMenu  edumenu Dodavatel dat o nabídce dalšího vzdělávání (do r. 2012).
Asociace institucí vzdělávání dospělých, o.s. aivd Konzultant obsahu DV Monitoru z uživatelského hlediska.