Data

Výsledky některých šetření, která tvoří vstupní data pro výpočty indikátorů.
Eurostat Database - Education and Training
Výsledky celoevropskách šetření AES, CVTS, VŠPS
ČSÚ - Další vzdělávání dospělých 2011
Výsledky šetření AES pro ČR
ČSÚ - Další vzdělávání dospělých 2011 - specifické výstupy
ČSÚ - Další vzdělávání dospělých 2007
Výsledky šetření AES pro ČR
ČSÚ - Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob v roce 2010
Výsledky šetření CVTS 4 pro ČR
ČSÚ - Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob v roce 2005
Výsledky šetření CVTS 3 pro ČR
Šetření akreditovaných programů MŠMT
Výsledky pravidelného šetření vzdělávacích institucí