Legislativa a strategické dokumenty

Zákony vztahující se k dalšímu vzdělávání a jeho monitoringu. Koncepční a strategické dokumenty o dalším vzdělávání.
Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Zákon o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání a související dokumenty na stránkách MŠMT
Školský zákon
Dokumenty ke školskému zákonu na stránkách MŠMT
Zákon o vysokých školách
Strategie celoživotního učení ČR
Strategie celoživotního učení na stránkách MŠMT
Zákon o státní statistické službě
Zákon o státní statistické službě na stránkách ČSÚ
Program statistických zjišťování
Education and Training 2020 (ET 2020)
Stránky Evropské komise o strategickém rámci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 - 2015