Zahraniční inspirace

Monitoring a indikátory dalšího vzdělávání v zahraničí
ELLI
European Lifelong Learning Indicators