Podnikové vzdělávání

Vzdělávání je obecně považováno za jeden z klíčových faktorů zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Podniky vzdělávají své zaměstnance za předpokladu, že toto vzdělávání přispěje k dosažení firemních cílů, které jsou na různé úrovni obecnosti formulovány např. jako zvýšení zisku, udržení či zvýšení podílu na příslušném komoditním trhu, zavedení inovace, zvýšení produktivity práce apod.

Graf - Podíl vzdělávajících podniků na všech podnicích (IV.4.1), %,  [i] 

Podnikové vzdělávání v ČR tvoří převážnou část dalšího vzdělávání. Zaměstnaní lidé se v ČR účastní dalšího vzdělávání ve srovnání s EU nadprůměrně, na rozdíl od nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních. Podnikové další vzdělávání je v ČR poměrně extenzívní, ale soustřeďuje se na méně náročné formy. Vzdělává ve srovnání s EU nadprůměrně vysoký podíl podniků, ale náklady na další vzdělávání jsou nižší jak v přepočtu na účastníka, tak z hlediska podílu na celkových nákladech práce. V roce 2005 byla v porovnání se zahraničím výrazně nižší podpora podniků na vzdělávání ze strany státu. To se ale výrazně změnilo v posledních letech s nástupem financování podnikového vzdělávání z ESF.

Klíčové indikátory vztahující se k podnikovému vzdělávání 

Indikátor ČR EU-15 EU-27 Jed.
Pořadí ČR 
v EU-27
Rok Trend
ČR EU-27 Období
Podíl nákladů na další vzdělávání zaměstnanců na celkových nákladech (II.2.1)    [?] 0,42 1,02 0,99* % 15. 2012 constant 2004,2008,2012
Náklady na další vzdělávání v přepočtu na zaměstnanou osobu (II.2.2)    [?] 240 - 517 PPS 18. 2010 1999,2005,2010
Příjmy zaměstnavatelů na další odborné vzdělávání z dotací a společných fondů (II.3.2)    [?] 7,7 - 7,5 % 7. z 19 2010 1999,2005,2010
Podíl vzdělávajících podniků (IV.4.1)    [?] 91 - 73 % 3. 2015 1999,2005,2010,2015
Počet hodin strávených na kurzech na 1000 odpracovaných hodin (IV.4.3)    [?] 7 - 6 hod. 10.-14. 2015 1999,2005,2010,2015
Podílové zastoupení externích kurzů podnikového vzdělávání (IV.4.4) [?]  64 - 47* % 2.-3. 2010 1999,2005,2010

Pozn.: * ukazatel je vypočítán za EU-28

Legenda k trendu:

rychlejší růst fast-rise pomalejší růst slow-rise stagnace constant pomalejší pokles slow-fall rychlejší pokles fast-fall

Doplňkové indikátory vztahující se k podnikovému vzdělávání: