Indikátory dalšího vzdělávání

DV Monitor obsahuje systém 29 klíčových a 42 doplňkových indikátorů dalšího vzdělávání. Tyto indikátory jsou rozděleny do 4 hlavních pilířů, které popisují kontext, vstupy, procesy a výstupy dalšího vzdělávání.