I.1.1 Podíl dospělé populace s terciárním vzděláním - Mezinárodní srovnání

   Celá populace         » Starší populace


Podíl osob s ukončeným terciárním vzděláním na populaci ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 19,5 20,4 21,5 22,4b 22,9 23,4 24,2 25,1 25,9 26,8 27,7 28,6 29,3b 30 30,7 31,4
EU-15 21,2 22,1 23,2 24,1b 24,5 25 25,8 26,7 27,4 28,3 29,2 30 30,6b 31,3 32 32,7
Belgie 27,9 28,2 29,8 31b 31,8 32,1 32,3b 33,4 35 34,6 35,3 35,5 36,9b 36,9 37,5 40,3b
Bulharsko 21,1 21,1b 21,4 21,6b 21,9b 22,4 22,8 23 23,2 23,6b 24 25,6 27b 27,5 27,7 27,8
Česká republika 11,8 11,9b 12,3 13b 13,5 13,7 14,5 15,5 16,8 18,2b 19,3 20,5 21,5b 22,2 23 23,9
Dánsko 29 31,8b 32,3 33,5b 34,7 29,9b 30,6 31,6 32,3 32,6 33,4 33,9 33,9b 36,4 36,5b 37,3
Estonsko 29 29,7 31,5 33,2b 33,2 33,3 34,2 36,1 35,4 36,9 37,6 38,4 38,8b 38,1 38,9 39,7
Finsko 32,4 32,8 34 34,6b 35,1 36,4 36,6 37,3 38,1 39,3 39,7 40,5 41,8b 42,7 43,1 43,7
Francie 23,5 23,7b 24,3 25,4b 26,1 26,6 27,2 28,6 29,1 29,8 30,8 32,1b 33,5b 34 34,5 35,1
Chorvatsko 15,4 15,8 16,2 16b 16,2 15,8 16,2 17,2 18,5b 17,9 18,4 19,7 21,3b 22,6 23 23,7
Irsko 24,4 26,2 27,8 28,4b 30,1 31,3b 32,8 34,7b 36,2 37,1 38,8 40,3 39,5b 41,4 41,6 44,0b
Island 25,6 28,3b 27,6 29,3b 21,6 30,2 31 32,6 32,4 33,7 34,9 35,9 36,9b 39 40,5 42,5
Itálie 10,4 10,8 11,4b 12,3b 12,9 13,5 14,3 14,5 14,8 15 15,8 16,4 16,9b 17,6 17,7 18,7
Kypr 29,1 29,5 29,4 28,8b 30,5 33,1 34,5 34,1b 35,7 37,7 39,2 39,3 40,3b 40,6 41,9 42,4
Litva 21,9b 23,2 24,5 26,5b 26,1 28,2 30,2 30,8 32,4 33,5 34,1 35,2 36,7b 31,6 39,7 40,3
Lotyšsko 18,7b 18,4 19,2 20,3b 20,9 22,1 24,8 25,8 26,9 27,7 29,2 31 30,2b 38,7 33,3 33,8
Lucembursko 18,3 14,3b 23,7 26,5b 24 26,5b 27,7 34b 34 36,5 38,6 40,1 45,3b 39,1 37,6 32,5
Maďarsko 14 15,2 16,6 17,1b 17,7 18,1 19,3 19,8 20 21 22,1 22,6 23,4b 24,2 23,7 24,1
Makedonie : : : : 13,1 14,2 13,4 14,8 15,6 17,6 17,9 17,2 17,6b 18,8 20,7 20,7
Malta 8,8 9,2 11 11,4b 11,9 12,4 13,2 13,9 14,9 16,2b 17,5 18,8 19,5b 19,5 20,1 20,4
Německo 21,4 22,9 23,8 24,6b 23,9 24,3 25,3 26,3 26,6 27,6b 28,2 28,5 27b 27,6 28,2 28,5
Nizozemsko 24,7 27,1 29 29,8b 29,9 30,5 31,9 32,5 31,7b 31,8 32,6 33,2b 34b 34,9 35,4 36,5
Norsko 33,8 31,4b 31,9 32,6b 33,1b 34,4 35,4 35,8 36,7 37,5 38,3 39,5 42,2b 43,2 43,2 43,2
Polsko 12,2 13,9b 15,3b 16,8b 17,9 18,7 19,6 21,2 22,5b 23,3 24,5 25,8 27b 27,7 28,7 29,9
Portugalsko 9,5b 10,4 12,6b 12,8b 13,4 13,6 14,2 14,6 15,5 17,2b 18,5 19,3 21,7b 22,9 23,9 24
Rakousko 16,9 16,5 18,4b 17,7b 17,5b 17,3 17,9 18,9 19,1 19,2 19,8 20,6 29,9b 30,6 31,4 32,4
Rumunsko 10 9,8b 10,4 11,1b 11,7 12 12,8 13,2 13,6b 14,6 15,3 15,6 15,9b 17,2 17,4 17,6
Řecko 18 18,7 20,7b 20,7b 21,6 22,1 22,8 22,9b 24 25,4 26,1 27,4 28,1b 29,1 30,2 31
Slovensko 10,8 11,6 12,8 14b 14,5 14,4 14,8 15,8 17,3 18,6b 19 19,9 20,4b 21,2 22 23,1
Slovinsko 14,5 17,7 18,8 20,2b 21,4 22,2 22,6 23,3 23,7 25,1 26,4 27,9 28,6b 30,2 30,7 32,5
Spojené království 25,6 26,7 28b 28,5b 29,5b 30,6b 31,8b 33,1b 34,7b 36,5b 38,2 39,1 40b 41 42,3 36,4
Španělsko 25 25,5 26,7 28,5b 28,8 29,3 29,5 30 31 31,9 32,6 33,7 34,7b 35,1 35,7 41,8
Švédsko 26,2 27 27,9 29,5b 30,4b 31,2 31,9 32,9 33,8 34,7 35,6 36,9 38,6b 39,6 41 42,5
Švýcarsko 25,3 26,8 28,1 28,7b 29,8 31,3 33,6 35 35,1 35 36,5 38,8 40,1b 41,5 43,2 18,6
Turecko : : : : 9,8 10,2 10,9 11,5 11,9 12,8 13,9 14,6 15,3b 16,6 17,9 42,7

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data