I.1.1 Podíl dospělé populace s terciárním vzděláním - Mezinárodní srovnání

 » Celá populace         Starší populace


Podíl osob s ukončeným terciárním vzděláním na populaci ve věku 55-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 13,7 14,6 15,4 16,5b 16,7 17,1 18,1 18,7 19,1 19,7 20,3 20,9 21,4b 21,8 22,3 22,9
EU-15 14,4 15,3 16,2 17,4b 17,6 18,2 19,4 20,1 20,7 21,3 22,1 22,7 23,2b 23,6 24,1 24,7
Belgie 18,3 18,5 20,0 21,8b 22,5 22,3 22,3b 23,4 25,6 25,1 25,3 26,0 26,3b 26,9 27,5 30,5b
Bulharsko 17,8 17,2b 17,2 17,1b 17,9b 18,8 19,2 18,9 19,2 20,7b 21,5 21,9 22,9b 23,4 23,5 23,1
Česká republika 10,9 10,1b 10,4 10,7b 11,1 10,7 10,6 10,8 11,5 12,1b 12,6 14,0 15,1b 14,5 15,5 16,6
Dánsko 24,5 25,3b 27,3 27,3b 28,5 24,1b 25,2 27,8 27,5 27,5 28,2 28,6 28,4b 28,3 29,4b 29,8
Estonsko 27,1 28,2 31,6 28,5b 27,6 28,3 31,6 32,8 30,5 35,6 36,0 35,4 35,8b 35,4 36,2 36,5
Finsko 23,7 25,0 25,4 26,5b 27,3 28,2 28,5 29,0 30,1 31,3 31,4 31,8 34,2b 36,3 36,9 38,3
Francie 14,6 13,8b 14,4 16,1b 16,0 16,5 17,3 18,0 18,3 18,6 19,6 20,3b 21,6b 22,0 22,0 22,8
Chorvatsko 13,9 14,9 14,6 15,2b 16,9 15,9 15,3 16,4 17b 16,5 17,0 17,6 14,8b 16,1 16,2 18,1
Irsko 14,1 14,7 15,6 16,5b 16,9 17,4b 18,6 19,9b 21,3 22,6 24,5 25,3 23,7b 26,4 27,2 29,1b
Island 16,7 14,9b 17,3 19,6b 15,1 22,0 23,3 22,6 22,3 23,8 24,6 25,9 28,9b 29,1 28,9 30,6
Itálie 6,7 7,0 7,2b 8b 8,5 9,3 9,8 10,2 10,7 10,8 11,5 12,0 12,3b 12,3 12,4 12,8
Kypr 13,2 12,9 14,2 15b 15,2 17,9 19,3 19,6b 22,3 22,4 24,1 25,6 25,6b 24,0 27,1 27,3
Litva 15b 18,4 15,8 19,1b 18,2 20,9 22,7 22,4 23,1 24,3 25,2 25,9 27,6b 24,7 30,7 29,5
Lotyšsko 15,6b 17,7 16,8 19,3b 17,8 17,8 21,4 21,8 22,0 20,7 22,1 24,8 23b 29,5 27,0 27,1
Lucembursko 14,0 10,2b 15,7 18,6b 18,3 18,9b 19,3 24,4b 24,1 27,7 26,1 26,9 31,2b 25,5 23,9 18,4
Maďarsko 12,5 14,0 14,1 14,6b 15,1 15,5 16,2 16,3 16,3 16,1 15,6 16,2 16,9b 17,5 17,2 17,7
Makedonie : : : : 13,3 15,1 15,0 14,8 14,6 15,9 16,4 15,1 14,9b 14,0 14,9 14,4
Malta 5,5u 6,2u 8,3 8,1b 8,1 7,5 7,2 7,8 8,0 7,6b 8,6 9,3 9,2b 9,5 8,7 8,5
Německo 17,8 20,0 21,2 22,9b 22,7 23,1 24,3 25,2 25,3 26,2b 26,4 26,6 25,5b 25,6 26,3 26,3
Nizozemsko 19,4 22,1 23,5 24,3b 24,4 25,6 26,3 27,3 25,8b 25,8 26,5 26,8b 26,7b 26,6 27,0 27,4
Norsko 22,5 21,2b 22,6 24b 24,9b 26,6 27,7 26,9 27,3 28,9 29,8 30,6 31,8b 33,0 33,0 33,2
Polsko 9,7 10,4b 12,2b 12,7b 12,5 12,3 12,0 12,6 12,9b 12,8 12,6 13,2 13,6b 13,6 13,9 15,1
Portugalsko 4,4b 5,1 6,5b 7,3b 7,2 7,4 7,6 7,4 8,9 10,9b 10,9 11,6 12,8b 12,9 13,2 13,2
Rakousko 12,9 13,0 14,8b 13,7b 13,3b 13,4 14,7 15,5 16,3 15,4 16,4 16,2 21,3b 21,8 22,9 23,4
Rumunsko 7,8 8,5b 7,6 8,5b 8,9 9,0 8,9 8,6 8,5b 9,3 9,3 8,8 8,5b 9,3 9,6 9,6
Řecko 9,5 10,6 11,6b 11,3b 12,2 13,2 14,6 14,1b 15,6 17,6 19,2 20,8 21,1b 20,2 20,9 22,0
Slovensko 8,4 8,3 10,4 12b 13,3 12,1 10,9 12,1 12,7 13,8b 13,7 13,9 13,9b 13,4 13,9 15,7
Slovinsko 11,8 13,5 15,3 16,3b 15,9 15,6 16,0 16,7 16,3 16,5 17,2 18,3 18b 18,9 19,1 19,6
Spojené království 16,4 17,3 19,1b 19,9b 20,3b 21,2b 25,3b 26,4b 27,3b 28,6b 30,5 31,5 32,8b 33,4 34,2 24,2
Španělsko 11,0 11,4 12,1 14,5b 15,3 15,9 15,9 16,4 17,6 18,6 19,0 20,2 21,2b 22,8 23,2 31,1
Švédsko 22,6 23,3 23,6 24,8b 25,1b 25,7 26,3 26,8 27,2 27,9 28,6 29,2 29,9b 29,8 30,8 32,2
Švýcarsko 21,2 22,0 22,0 22,1b 23,5 25,6 27,3 28,3 28,0 27,0 28,7 30,4 31b 32,0 33,2 8,2
Turecko : : : : 6,3 6,6 7,3 7,7 7,4 7,8 8,2 8,1 8,1b 8,5 8,5 34,6

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data, (u) - nízká spolehlivost