I.6.d1 Podniky vzdělávající v souvislosti s inovacemi - Mezinárodní srovnání

Podíl podniků, které vzdělávají v souvislosti se zavedenou inovací, na všech podnicích, které zavedly nějakou technologickou inovaci (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2004 2006 2008 2010 2012
Belgie 60 65 63 60 48
Bulharsko 31 29 23 34 39
Česká republika 44 51 49 47 51
Dánsko 55 39 : 30 30
Estonsko 59 56 46 53 48
Finsko : : 39 35 40
Francie 58 : 54 60 58
Chorvatsko : 75 62 54 60
Irsko : : : : :
Itálie 48 : 45 32 33
Kypr 88 97 98 91 86
Litva 55 48 48 61 52
Lotyšsko : : 36 36 25
Lucembursko 79 81 84 68 72
Maďarsko 49 52 47 38 42
Malta 36 37 38 37 31
Německo 56 : 55 : :
Nizozemsko 47 44 39 39 :
Norsko 36 : 26 58 54
Polsko 21 46 54 55 48
Portugalsko 66 71 55 57 54
Rakousko : 64 62 59 61
Rumunsko 59 62 37 36 25
Řecko 72 69 : : 43
Slovensko 66 68 55 61 43
Slovinsko : 69 49 44 :
Srbsko : : : 54 49
Španělsko 39 11 10 24 24
Švédsko 65 67 34 24 26
Turecko : 46 : 42 37