II.1.d2 Výdaje účastníků na další formální vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Objem peněz vydaných na formální vzdělávání v posledních 12 měsících v průměru jedním účastníkem

Stáhnout tabulku | Metodika

Rok 2007
Země/měna EUR PPS
EU-27 603 603
Belgie 226 210
Bulharsko 462 1013
Česká republika 368 590
Dánsko 739 538
Estonsko 565 771
Finsko 153 128
Chorvatsko 599 833
Kypr 3336 3782
Litva 531 885
Lotyšsko 397 596
Maďarsko 431 646
Malta 1061 1405
Německo 1025 1008
Nizozemsko 336 329
Norsko 1136 826
Polsko 681 1104
Portugalsko 1120 1307
Rakousko 1454 1419
Rumunsko 294 462
Řecko 1308 1457
Slovensko 407 644
Slovinsko 1015 1286
Spojené království 438 385
Španělsko 703 758
Švédsko 393 340
Turecko 359 512