II.1.d3 Výdaje účastníků na další neformální vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Objem peněz vydaných na neformální vzdělávání v posledních 12 měsících v průměru jedním účastníkem

Stáhnout tabulku | Metodika

Rok 2007
Země/měna EUR PPS
EU-27 145 145
Belgie 113 105
Bulharsko 19 42
Česká republika 53 85
Dánsko 80 58
Estonsko 39 53
Finsko 74 62
Chorvatsko 125 174
Kypr 186 211
Litva 48 80
Lotyšsko 54 81
Maďarsko 113 169
Malta 134 177
Německo 223 219
Nizozemsko 202 198
Norsko 189 137
Polsko 39 63
Portugalsko 240 280
Rakousko 285 278
Rumunsko 59 93
Řecko 196 218
Slovensko 45 71
Slovinsko 125 158
Spojené království 97 85
Španělsko 140 151
Švédsko 86 74
Turecko 172 245