II.2.d1 Podíl nákladů na kurzy dalšího vzdělávání na celkových nákladech práce - Mezinárodní srovnání

Podíl nákladů na kurzy dalšího odborného vzdělávání na celkových nákladech práce (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

2015
Země/Náklady Celkové náklady Přímé náklady Náklady práce účastníků
EU 1,7 0,7 0,8
Belgie 2,4 0,9 1,5
Bulharsko 1,3 0,6 0,7
Česká republika 1,5bd 0,7bd 0,8bd
Dánsko 2,7 1,1 1,2
Estonsko 1,8 0,8 1
Finsko 1,1 0,6 0,6
Francie 2,5 0,6 1,1
Chorvatsko 1,3 0,6 0,7
Irsko 2,2 0,9 1,4
Itálie 1,3 0,4 0,8
Kypr 1,2 0,4 0,5
Litva 1,1 0,7 0,4
Lotyšsko 0,8 0,4 0,4
Lucembursko 2,1 1 1,3
Maďarsko 1,8 0,6 0,4
Makedonie 0,5 0,3 0,2
Malta 2,1 1,1 0,9
Německo 1,4 0,7 0,7
Nizozemsko 2,3 1,2 1
Norsko 1,8 1 0,9
Polsko 1,2 0,6 0,7
Portugalsko 1,5 0,6 1
Rakousko 1,3 0,6 0,8
Rumunsko 1 0,4 0,7
Řecko 1,1 0,3 0,5
Slovensko 1,6 0,7 0,9
Slovinsko 2,5 0,7 1,8
Spojené království 1,8 1,2 0,5
Španělsko 1,8 0,5 0,9
Švédsko 1,6b 0,8b 0,8b

Pozn.: (b) - časová řada je narušena

Stáhnout tabulku | Metodika

2010
Země/Náklady Celkové náklady Přímé náklady Náklady práce účastníků
EU-27 1,6e 0,7e 0,8e
Belgie 2,4 0,9 1,5
Bulharsko 1,1 0,6 0,5
Česká republika 1,2 0,7 0,6
Dánsko : : :
Estonsko 1,1 0,6 0,6
Finsko 1,4 0,7 0,6
Francie 2,5 1 0,9
Chorvatsko 0,7 0,2 0,3
Irsko : : :
Itálie 1,1 0,3 0,7
Kypr 2 0,6 0,9
Litva 1,1 0,7 0,6
Lotyšsko 0,8 0,4 0,4
Lucembursko 1,9 0,8 1,3
Maďarsko 1,8 0,8 0,5
Malta 2,3 1,3 0,9
Německo 1,5 0,8 0,7
Nizozemsko 2,2 1,1 1
Norsko : : :
Polsko 1,1 0,6 0,6
Portugalsko 1,9 0,8 1,2
Rakousko 1,5 0,9 0,7
Rumunsko 1,6 0 1,2
Řecko : : :
Slovensko 1,9 0,9 1
Slovinsko 1,5 0,7 0,9
Spojené království 1,1 0,6 0,4
Španělsko 1,6 0,5 0,8
Švédsko 1,7 0,9 0,8

Pozn.: (e) - odhadovaná data

Stáhnout tabulku | Metodika

2005
Země/Náklady Celkové náklady Přímé náklady Náklady práce účastníků
EU-27 1,6 0,7 0,7
Belgie 1,6 0,5 1
Bulharsko 1,1 0,7 0,4
Česká republika 1,9 0,9 1
Dánsko 2,7 1,2 1
Estonsko 1,6 1,1 0,5
Finsko 1,5 0,8 0,7
Francie 2,3 0,8 0,9
Chorvatsko : : :
Irsko 2,2 1,4 0,7
Itálie 1,2 0,4 0,6
Kypr 1,3 0,6 0,5
Litva 1,2 0,7 0,5
Lotyšsko 0,8 0,5 0,4
Lucembursko 2 1 1,2
Maďarsko 1,9 0,9 0,6
Malta 1,8 1,2 0,8
Německo 1,3 0,7 0,7
Nizozemsko 2 1,2 1
Norsko 1,3 0,6 0,7
Polsko 1,3 0,7 0,6
Portugalsko 1,1 0,5 0,6
Rakousko 1,4 0,8 0,6
Rumunsko 1,1 0,7 0,4
Řecko 0,6 0,3 0,3
Slovensko 1,8 1 1
Slovinsko 2 1,1 1
Spojené království 1,3 0,9 0,3
Španělsko 1,2 0,5 0,6
Švédsko 2,1 0,9 1,2

Stáhnout tabulku | Metodika

1999
Země/Náklady Celkové náklady Přímé náklady Náklady práce účastníků
EU-27 : : :
Belgie 1,6 0,6 0,9
Bulharsko 1 0,7 0,3
Česká republika 1,9 1,2 0,7
Dánsko 3 1,7 1,4
Estonsko 1,8 1,3 0,5
Finsko 2,4 1,3 1,1
Francie 2,4 1 1,2
Chorvatsko : : :
Irsko 2,4 1,5 1
Itálie 1,7 1,2 0,6
Kypr : : :
Litva 0,8 0,5 0,3
Lotyšsko 1,1 0,8 0,4
Lucembursko 1,9 1 1
Maďarsko 1,2 0,5 0,4
Malta : : :
Německo 1,5 0,9 0,7
Nizozemsko 2,8 1,7 1,1
Norsko 2,3 1,4 0,9
Polsko 0,8 0,5 0,3
Portugalsko 1,2 0,7 0,6
Rakousko 1,3 0,8 0,5
Rumunsko 0,5 0,3 0,2
Řecko 0,9 0,4 0,5
Slovensko : : :
Slovinsko 1,3 0,8 0,5
Spojené království 3,2 2,4 0,8
Španělsko 1,5 0,5 0,9
Švédsko 2,8 1,6 1,3