II.3.3 Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti - Mezinárodní srovnání

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti jako podíl na HDP (%)

Stáhnout tabulku | Metodika 

Země/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU-28 : : 0,544e 0,5e 0,466e 0,459e 0,524e 0,539e 0,473e : :
EU-15 : 0,61e 0,566e 0,52e 0,485e 0,479e 0,544e 0,554e 0,494e : :
Belgie : 0,466 0,483 0,463 0,477 0,504 0,542 0,569 0,649 0,596 0,526
Bulharsko : 0,453 0,406 0,37e 0,286 0,253 0,224 0,094 0,131 0,195 0,348
Česká republika 0,112e 0,125 0,117 0,125 0,121 0,114 0,16 0,22 0,178 0,144 0,203
Dánsko 1,597e 1,492e 1,251 1,201 1,01 0,963 1,161 1,391e 1,538e 1,459e :
Estonsko 0,047 0,04  0,047  0,048  0,023  0,029  0,134 0,137 0,139 0,183 0,136
Finsko 0,748 0,79  0,731  0,735b  0,705  0,668  0,747  0,869  0,857  0,871 0,907
Francie 0,821e 0,732e 0,665 0,688e  0,718 0,642 0,73e  0,83 0,673 0,643e  :
Chorvatsko : : : : 0,157 :
Irsko 0,553  0,504 0,487 0,467e  0,485  0,545  0,642  0,726 0,726  0,77 0,772
Itálie 0,71 0,54  0,475  0,417  0,373  0,377 0,362  0,329  0,315  0,346  0,332
Kypr : : : 0,053  0,081  0,114  0,172  0,255 0,313  :
Litva 0,151 0,153  0,145 0,18  0,217 0,162 0,198 0,225e  0,181 0,176e  0,176e
Lotyšsko 0,084e 0,08e  0,163 0,186 0,109 0,079e  0,272e  0,511e  0,327 0,183  0,19
Lucembursko 0,326e 0,36e  0,4e  0,386e  0,367 0,356e  0,398e  0,429e  0,469e  0,489e :
Maďarsko : 0,219 0,235 0,253  0,267  0,264  0,391  0,555  0,353 0,609 :
Malta : 0,065 0,032  0,048  0,029  0,036  0,05  0,057e :
Německo 0,948 0,935e 0,862e 0,669e  0,562e 0,569e 0,641 0,536e  0,447 0,353e  0,329e
Nizozemsko 0,992 0,917e  0,858e  0,783 0,724e  0,72 0,807 0,8 0,726 0,649e  0,625e
Norsko 0,667 0,642  0,612  0,461  0,442  0,413  0,482b  0,502 0,451  0,413  0,382
Polsko : 0,356  0,359  0,404  0,468  0,526  0,602  0,333  0,364 :
Portugalsko 0,494 0,523  0,499  0,44  0,372  0,409  0,632 0,558 0,457b  0,392 0,471
Rakousko 0,448 0,433  0,457  0,538  0,508 0,514  0,664  0,662  0,571  0,572  0,604
Rumunsko 0,109 0,101  0,108  0,1  0,076  0,06  0,04  0,028  0,029  0,034 :
Řecko 0,088e 0,141 0,057e  0,146e  0,154 0,144e  0,216 0,224 :
Slovensko : 0,072  0,168  0,143  0,117  0,15b  0,151  0,232  0,224 0,191  0,174
Slovinsko : 0,195  0,175  0,111  0,093  0,251  0,401 0,254  0,178  0,288
Spojené království : 0,056e  0,049 0,037 0,044e  0,039 0,056e  0,078e  0,031e :
Španělsko 0,561 0,549  0,582  0,626  0,627 0,605  0,657  0,73  0,708  0,549 :
Švédsko 0,888 0,857  0,938  1,002  0,812  0,671  0,713e  0,886e  0,958e  1,045e  1,106

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena, (d) - definice ukazatele se liší