II.3.d1 Investiční pobídky na rekvalifikace - Regiony ČR

Objem peněz vydaných v rámci investičních pobídek (tis. Kč)

Stáhnout tabulku | Metodika

Kraj/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hl. m. Praha 0 95277 57691 25152 19876 28457 3829 1300 1 061 0 0
Středočeský kraj 1532 3648 89899 3030 3039 992 0 0 0 0 0
Jihočeský kraj 3150 0 0 0 996 0 0 0 0 0 0
Plzeňský kraj 0 286 1088 1550 1219 1489 773 613 3 097 0 0
Karlovarský kraj 0 20500 0 0 649 0 0 0 0 0 0
Ústecký kraj 20464 135424 175179 9096 25825 1747 2087 3429 0 0 0
Liberecký kraj 0 1700 6243 1710 466 0 3474 2967 0 0 0
Královéhradecký kraj 0 439 427 175 379 0 0 0 0 0 0
Pardubický kraj 0 1977 3560 0 610 0 0 0 0 0 0
Kraj Vysočina 2600 786 0 2549 624 987 0 0 0 0 0
Jihomoravský kraj 12170 25023 46894 40359 8494 6095 4305 1879 1 195 0 0
Olomoucký kraj 59 3105 35019 3050 1546 3613 0 763 0 0 0
Zlínský kraj 0 347 8474 2673 525 0 825 0 0 0 0
Moravskoslezský kraj 12014 47882 37026 222094 86183 23445 17127 1189 446 525 0
Celkem ČR 51990 336392 461500 311437 150430 66825 32420 12140 5 800 525 0