II.3.d2 Výdaje na rekvalifikace v přepočtu na účastníka - Regiony ČR

Objem výdajů na rekvalifikace vydělený počtem nově zařazených uchazečů o práci (Kč/osoba)

Stáhnout tabulku | Metodika

kraj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hl. m. Praha 10011 6933 7689 5953 8705 6781 16135 22785 20271
Středočeský kraj 10735 7709 6754 6035 5832 6852 9205 10941 9958
Jihočeský kraj 7746 6364 7706 6571 5935 6497 8672 9782 8612
Plzeňský kraj 6522 5888 4245 4106 4204 5097 7391 9291 9009
Karlovarský kraj 11139 7158 5729 5964 9586 10012 8527 12401 10372
Ústecký kraj 12411 11011 4160 3930 4861 8084 11759 12023 9692
Liberecký kraj 8687 7737 6972 2724 6542 10285 10805 14805 11920
Královéhradecký kraj 9498 8813 9816 9305 10133 8179 11987 9847 6960
Pardubický kraj 9680 10591 8926 5631 9510 9915 11618 13466 6141
Kraj Vysočina 9111 7919 6919 3127 7841 6664 8760 12667 9798
Jihomoravský kraj 9263 7959 6400 3583 9289 6650 7601 10180 8251
Olomoucký kraj 13372 11070 7862 4720 5727 5104 10355 14528 9345
Zlínský kraj 10187 9646 8088 11304 8267 9542 12133 13547 13790
Moravskoslezský kraj 8766 10346 8967 7312 7342 8197 8313 8753 7318
Celkem ČR 9744 8896 6962 5809 7273 7400 9989 11952 9593