II.3.d2 Výdaje na rekvalifikace v přepočtu na účastníka - Regiony ČR

Objem výdajů na rekvalifikace vydělený počtem nově zařazených uchazečů o práci (Kč/osoba)

Stáhnout tabulku | Metodika

kraj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hl. m. Praha 3949 10011 6933 7689 5953 8705 6781 16135 22785
Středočeský kraj 7984 10735 7709 6754 6035 5832 6852 9205 10941
Jihočeský kraj 7270 7746 6364 7706 6571 5935 6497 8672 9782
Plzeňský kraj 3763 6522 5888 4245 4106 4204 5097 7391 9291
Karlovarský kraj 7503 11139 7158 5729 5964 9586 10012 8527 12401
Ústecký kraj 8991 12411 11011 4160 3930 4861 8084 11759 12023
Liberecký kraj 5659 8687 7737 6972 2724 6542 10285 10805 14805
Královéhradecký kraj 6778 9498 8813 9816 9305 10133 8179 11987 9847
Pardubický kraj 5978 9680 10591 8926 5631 9510 9915 11618 13466
Kraj Vysočina 6236 9111 7919 6919 3127 7841 6664 8760 12667
Jihomoravský kraj 7127 9263 7959 6400 3583 9289 6650 7601 10180
Olomoucký kraj 11016 13372 11070 7862 4720 5727 5104 10355 14528
Zlínský kraj 9735 10187 9646 8088 11304 8267 9542 12133 13547
Moravskoslezský kraj 7430 8766 10346 8967 7312 7342 8197 8313 8753
Celkem ČR 7438 9744 8896 6962 5809 7273 7400 9989 11952