II.3.d3 Podpora dalšího vzdělávání a zaměstnanosti ze strukturálních fondů - Regiony ČR

Objemy peněz ze strukturálních fondů na další vzdělávání a zaměstnanost - specifikované prioritní osy a opatření
(tis. Kč)

Stáhnout tabulku | Metodika

Cílené programy OP LZZ (vč. RIP) a Ostatní ESF OP LZZ (vč. SIP Real APZ, Vzdělávejte se!, VS pro stabilitu,    VS pro růst!, Call centrum ÚP ČR, MIKOP)
Kraj/rok 2010 2011 2012 2013
Hl. m. Praha 11389 17432 13816 4353
Středočeský kraj 199566 97915 71292 126538
Jihočeský kraj 126501 34267 37050 81933
Plzeňský kraj 75219 49004 25413 76557
Karlovarský kraj 44609 31736 32631 42350
Ústecký kraj 194121 282280 157076 77210
Liberecký kraj 147227 85153 62403 51297
Královéhradecký kraj 59764 44857 54632 60593
Pardubický kraj 80269 36251 40248 51454
Kraj Vysočina 104632 43310 35466 69857
Jihomoravský kraj 203443 134973 121287 133373
Olomoucký kraj 84878 63046 74518 95232
Zlínský kraj 124836 64711 47346 73475
Moravskoslezský kraj 179282 132371 79784 112456
Celkem ČR 1635734 1117307 852960 1056678