II.5.d1 Struktura poskytovatelů podnikového vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Podíl hodin poskytovaných jednotlivými typy poskytovatelů na celkových hodinách externích podnikových kurzů (%)     v roce 2005

Stáhnout tabulku | Metodika

2005
Typ poskytovatele SŠ, VOŠ, VŠ Veřejné vzdělávací instituce Soukromé vzdělávací společnosti Soukromé společnosti, jejichž hlavní činností není vzdělávání Odborové organizace Obchodní komory, sektorové orgány, organizace zaměstnavatelů Ostatní poskytovatelé vzdělávání
EU-27 9 8 46 12 1 9 6
EU-25 9 8 46 12 1 9 6
Belgie 6 10 34 10 1 7 10
Bulharsko 11 7 49 12 0 5 15
Česká republika 5 6 71 9 0 3 5
Dánsko 5 34 33 4 4 7 12
Estonsko 21 0 60 5 0 6 8
Finsko 8 12 48 12 2 6 13
Francie 4 6 40 8 0 5 4
Itálie 6 6 62 16 1 7 2
Kypr 13 6 27 27 1 11 14
Litva 11 23 46 6 0 2 9
Lotyšsko 5 6 63 9 0 5 12
Lucembursko 3 10 59 14 0 8 4
Maďarsko 27 7 47 5 0 3 8
Malta 13 9 48 8 5 3 14
Německo 7 7 38 18 3 21 6
Nizozemsko 12 19 45 9 0 2 12
Norsko 21 5 34 17 2 9 13
Polsko 5 12 62 7 0 3 12
Portugalsko 9 7 50 20 1 5 9
Rakousko 6 3 42 20 3 17 9
Rumunsko 8 15 50 9 1 8 4
Řecko 16 5 34 9 0 2 34
Slovensko 3 15 36 37 0 3 6
Slovinsko 22 6 31 8 0 6 27
Spojené království 27 11 42 4 1 15 1
Španělsko 3 2 61 18 2 8 7
Švédsko 6 3 50 18 1 14 7

 

Podíl hodin poskytovaných jednotlivými typy poskytovatelů na celkových hodinách externích podnikových kurzů (%) v roce 1999

Stáhnout tabulku | Metodika

1999
Typ poskytovatele Veřejné vzdělávací instituce (specializované) Soukromé vzdělávací organizace Dodavatelé zařízení (školení v rámci dodávky) Mateřské
/dceřiné společnosti
Odborové organizace Obchodní komory, sektorové orgány, organizace zaměstnavatelů Jiní 
EU-25 8 4 12 48 9 5 1 7 6
EU-15 8 4 11 48 10 6 1 7 6
Belgie 7 5 20 38 10 9 1 9 2
Bulharsko 10 16 9 28 11 2 4 3 17
Česká republika 1 4 24 44 12 5 0 2 9
Dánsko 15 5 30 19 6 7 3 6 9
Estonsko 3 4 8 63 6 5 2 1 6
Finsko 5 7 23 32 8 6 2 2 14
Francie 5 2 5 65 7 6 0 6 3
Itálie 1 1 28 42 9 9 0 3 6
Kypr : : : : : : : : :
Litva 3 11 21 34 2 5 0 5 19
Lotyšsko 2 6 40 16 5 4 2 4 21
Lucembursko 2 4 8 44 13 11 1 11 7
Maďarsko 14 19 17 31 10 2 0 2 5
Malta : : : : : : : : :
Německo 3 1 4 36 16 4 2 21 12
Nizozemsko 5 5 18 49 8 6 0 6 2
Norsko 1 10 15 27 16 8 2 8 12
Polsko 1 6 32 49 3 3 1 1 4
Portugalsko 0 3 27 35 5 12 0 5 12
Rakousko 1 3 4 37 14 11 2 19 8
Rumunsko 7 9 23 30 4 7 0 9 11
Řecko 0 3 3 40 6 8 3 4 31
Slovensko : : : : : : : : :
Slovinsko 15 8 27 12 9 0 0 6 22
Spojené království 15 5 11 48 9 4 1 4 4
Španělsko 1 3 6 58 7 8 3 7 7
Švédsko 3 3 6 58 11 7 3 6 4