III.2.2 Srovnání struktury nabídky profesních kurzů a struktury volných pracovních míst - ČR

Počet vzdělávacích kurzů1) vhodných pro danou profesi vztažený k počtu volných pracovních míst (VPM) v této profesi evidovaných úřady práce. Data o počtu kurzů k 30.9. jsou dostupná pod indikátorem III.2.d2.

Stáhnout tabulku | Metodika

Datum exportu dat 30.9.2016 30.9.2017
Kód ISCO Název Počet kurzů VPM Počet kurzů na VPM Počet kurzů VPM Počet kurzů na VPM
1* Zákonodárci a řídící pracovníci 691 1356 0,5 771 1716 0,4
2* Specialisté 20528 9868 2,1 24119 14269 1,7
211 Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech X X X 4 70 0,1
212 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 240 9 26,7 228 11 20,7
213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech 5 37 0,1 11 83 0,1
214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech 510 794 0,6 605 1225 0,5
215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací 461 280 1,6 604 361 1,7
216 Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci 974 100 9,7 870 190 4,6
221 Lékaři (kromě zubních lékařů) 279 1043 0,3 260 1391 0,2
222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací 90 254 0,4 91 335 0,3
226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví 7 933 0 9 1416 0
232 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání 55 228 0,2 13 334 0
233 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol 5 199 0 3 349 0
234 Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy 5 433 0 5 682 0
235 Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 39 592 0,1 102 851 0,1
241 Specialisté v oblasti financí 1664 706 2,4 1498 922 1,6
242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 506 158 3,2 485 223 2,2
243 Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností 306 604 0,5 267 882 0,3
251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací 3594 2223 1,6 4500 3560 1,3
252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí 10460 519 20,2 13461 618 21,8
261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech 543 101 5,4 290 126 2,3
262 Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech 1 2 0,5 1 10 0,1
263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech 66 231 0,3 59 255 0,2
264 Spisovatelé, novináři a jazykovědci 8 98 0,1 7 106 0,1
265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté 710 102 7 746 130 5,7
3* Techničtí a odborní pracovníci 4977 10943 0,5 4531 12450 0,4
311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech 342 2669 0,1 186 2946 0,1
312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví 270 582 0,5 117 690 0,2
314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech 248 76 3,3 121 97 1,2
315 Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy 229 11 20,8 103 25 4,1
321 Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti 7 180 0 5 239 0
322 Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace 4 1121 0 3 1544 0
323 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny 2 3 0,7 X X X
325 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví 51 614 0,1 18 920 0
331 Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech 1908 479 4 1836 568 3,2
332 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři 96 1729 0,1 41 1772 0
333 Zprostředkovatelé služeb 43 984 0 32 889 0
334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti 47 610 0,1 38 793 0
335 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací 44 32 1,4 20 32 0,6
341 Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní 76 438 0,2 58 430 0,1
342 Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness 9 285 0 17 296 0,1
343 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři 731 266 2,7 750 263 2,9
351 Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci 419 479 0,9 584 593 1
352 Technici v oblasti telekomunikací a vysílání 451 110 4,1 602 121 5
4* Úředníci 1570 4704 0,3 1407 6666 0,2
411 Všeobecní administrativní pracovníci 46 909 0,1 44 1323 0
412 Sekretáři (všeobecní) 107 53 2 71 71 1
413 Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů 2 120 0 X X X
421 Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech 2 216 0 3 490 0
422 Pracovníci informačních služeb 43 2106 0 28 2642 0
431 Úředníci pro zpracování číselných údajů 1333 390 3,4 1186 534 2,2
432 Úředníci v logistice 18 671 0 25 751 0
441 Ostatní úředníci 19 185 0,1 50 670 0,1
5* Pracovníci ve službách a prodeji 467 19488 0 290 25575 0
511 Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu 79 40 2 19 120 0,2
512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 31 4070 0 20 6011 0
513 Číšníci, servírky a barmani 30 2553 0 28 3036 0
514 Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech 174 1598 0,1 142 2510 0,1
515 Provozní pracovníci 8 450 0 9 647 0
516 Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb 11 202 0,1 1 220 0
522 Provozovatelé maloobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách 26 2559 0 19 3650 0
523 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek X 322 X 5 285 0
524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje 10 1303 0 4 1357 0
531 Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů 13 285 0 8 365 0
532 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti 68 1186 0,1 24 1536 0
541 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 17 4705 0 11 5701 0
6* Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 64 964 0,1 18 1690 0
611 Zahradníci a pěstitelé 45 526 0,1 9 1005 0
612 Chovatelé zvířat pro trh 4 341 0 3 574 0
621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 11 60 0,2 4 77 0,1
632 Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě 1 1 1 2 X X
633 Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství 1 3 0,3 X X X
7* Řemeslníci a opraváři 537 28547 0 557 43568 0
711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 60 3485 0 52 7488 0
712 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb 31 1507 0 24 2497 0
713 Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov 25 709 0 23 1006 0
721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 171 4484 0 153 7092 0
722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 30 7319 0 25 10402 0
723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 31 2158 0 31 2862 0
731 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel 15 261 0,1 16 368 0
732 Pracovníci polygrafie 36 314 0,1 65 482 0,1
741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení 72 1915 0 70 2819 0
742 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií 9 391 0 9 514 0
751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci 11 1905 0 5 2926 0
752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci 19 837 0 19 1295 0
753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech 22 2556 0 21 2942 0
754 Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech 5 494 0 44 694 0,1
8* Obsluha strojů a zařízení, montéři 230 29963 0 241 58911 0
811 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 13 193 0,1 14 497 0
812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů X 1031 X X X X
813 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů 20 183 0,1 20 250 0,1
814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru 2 1921 0 2 4458 0
815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků 16 1721 0 13 2462 0
816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 2 841 0 3 1723 0
817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru 24 355 0,1 51 504 0,1
818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 19 1545 0 15 3140 0
831 Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 26 32 0,8 22 56 0,4
832 Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) 7 822 0 4 1221 0
833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají 10 6929 0 14 10946 0
834 Obsluha pojízdných zařízení 91 4093 0 83 6795 0
9* Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 25 26223 0 17 51390 0
911 Uklízeči a pomocníci v domácnostech, kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech 5 3829 0 5 8068 0
912 Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci X 124 X X X X
921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 3 2696 0 X X X
931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví X 5412 X X X X
932 Pomocní pracovníci ve výrobě X 9012 X 3 15493 0
933 Pomocní pracovníci v dopravě a skladování 17 2187 0 9 4073 0
962 Ostatní pomocní pracovníci X 481 X X X X

1) Přesněji „běh kurzu“, který je určen nejen obsahem, ale též časem a místem konání. Kapacita nabídky dalšího vzdělávání se tedy odvíjí od počtu běhů kurzů.