III.2.d1 Počty nabízených kurzů podle obsahového zaměření - Regiony ČR

Absolutní počty a procentuální zastoupení nabízených kurzů1) dalšího vzdělávání v členění podle obsahového zaměření

Stáhnout tabulku | Metodika

Datum exportu dat 30.09.2017
Typ kurzů Celkem kurzů DV Jazykové Profesní specifické Profesní všeobecné Zájmové a nezařazené   
Kraj Počet v % Počet v % Počet v % Počet v % Počet v %
Hl.m. Praha 18262 50% 772 26% 13427 55% 3679 47% 384 34%
Jihočeský kraj 689 2% 299 10% 216 1% 171 2% 3 0%
Jihomoravský kraj 5557 15% 215 7% 3966 16% 1185 15% 191 17%
Karlovarský kraj 70 0% 55 2% 6 0% 8 0% 1 0%
Královéhradecký kraj 319 1% 86 3% 88 0% 125 2% 20 2%
Liberecký kraj 349 1% 85 3% 126 1% 126 2% 12 1%
Moravskoslezský kraj 2101 6% 204 7% 1228 5% 567 7% 102 9%
Olomoucký kraj 342 1% 107 4% 105 0% 100 1% 30 3%
Pardubický kraj 282 1% 103 4% 122 0% 52 1% 5 0%
Plzeňský kraj 913 3% 208 7% 236 1% 298 4% 171 15%
Středočeský kraj 225 1% 83 3% 73 0% 66 1% 3 0%
Ústecký kraj 283 1% 75 3% 94 0% 108 1% 6 1%
Kraj Vysočina 283 1% 85 3% 107 0% 91 1% 0%
Zlínský kraj 425 1% 80 3% 167 1% 144 2% 34 3%
Zahraničí 5123 14% 415 14% 3587 15% 982 13% 139 12%
Nezařazeno 1103 3% 42 1% 926 4% 104 1% 31 3%
Celkem 36326 100% 2914 100% 24474 100% 7806 100% 1132 100%

 

1) Přesněji „běh kurzu“, který je určen nejen obsahem, ale též časem a místem konání. Kapacita nabídky dalšího vzdělávání se tedy odvíjí od počtu běhů kurzů.