III.2.d2 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury zaměstnanosti - Regiony ČR

Počet odpovídajícím způsobem zaměřených kurzů1) dalšího vzdělávání připadajících na 1000 zaměstnaných v dané profesi (kategorii ISCO)

Stáhnout tabulku | Metodika

Datum exportu dat 30.9.2016 30.9.2017
Kód ISCO Název Počet kurzů Zaměst. (2016) Počet kurzů
na 1000 zaměstnaných
Počet kurzů Zaměst. (2016) Počet kurzů
na 1000 zaměstnaných
1* Zákonodárci a řídící pracovníci 691 269136 2,6 771 250210 3,1
2* Specialisté 20528 786558 26,1 24119 802546 30,1
211 Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech X X X 4 8369 0,5
212 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 240 1766 135,9 228 1355 168,2
213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech 5 16101 0,3 11 20994 0,5
214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech 510 67659 7,5 605 72759 8,3
215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací 461 17748 26 604 20033 30,2
216 Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci 974 19099 51 870 20997 41,4
221 Lékaři (kromě zubních lékařů) 279 44626 6,3 260 46987 5,5
222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací 90 60479 1,5 91 41936 2,2
226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví 7 21331 0,3 9 24343 0,4
232 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání 55 26602 2,1 13 23481 0,6
233 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol 5 58324 0,1 3 60114 0,0
234 Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy 5 58268 0,1 5 58426 0,1
235 Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 39 53787 0,7 102 57743 1,8
241 Specialisté v oblasti financí 1664 54214 30,7 1498 62703 23,9
242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 506 17988 28,1 485 24158 20,1
243 Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností 306 41512 7,4 267 45620 5,9
251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací 3594 46634 77,1 4500 47818 94,1
252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí 10460 25114 416,5 13461 24040 559,9
261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech 543 29594 18,3 290 34571 8,4
262 Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech 1 1637 0,6 1 3423 0,3
263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech 66 27963 2,4 59 26140 2,3
264 Spisovatelé, novináři a jazykovědci 8 26125 0,3 7 18531 0,4
265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté 710 26991 26,3 746 25771 28,9
3* Techničtí a odborní pracovníci 4977 884281 5,6 4531 930096 4,9
311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech 342 183935 1,9 186 178279 1,0
312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví 270 64226 4,2 117 77559 1,5
314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech 248 24626 10,1 121 24631 4,9
315 Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy 229 4284 53,5 103 6836 15,1
321 Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti 7 24620 0,3 5 27122 0,2
322 Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace 4 34218 0,1 3 55767 0,1
323 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny 2 427 4,7 X X X
325 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví 51 24890 2 18 24464 0,7
331 Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech 1908 82234 23,2 1836 80164 22,9
332 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři 96 112510 0,9 41 112063 0,4
333 Zprostředkovatelé služeb 43 79201 0,5 32 74297 0,4
334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti 47 68908 0,7 38 82550 0,5
335 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací 44 42461 1 20 37348 0,5
341 Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní 76 23365 3,3 58 23049 2,5
342 Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness 9 13867 0,6 17 15531 1,1
343 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři 731 24815 29,5 750 28555 26,3
351 Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci 419 51903 8,1 584 56158 10,4
352 Technici v oblasti telekomunikací a vysílání 451 13858 32,5 602 13844 43,5
4* Úředníci 1570 476214 3,3 1407 509326 2,8
411 Všeobecní administrativní pracovníci 46 80282 0,6 44 95038 0,5
412 Sekretáři (všeobecní) 107 28814 3,7 71 32925 2,2
413 Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů 2 9566 0,2 X X X
421 Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech 2 23392 0,1 3 22491 0,1
422 Pracovníci informačních služeb 43 46609 0,9 28 49286 0,6
431 Úředníci pro zpracování číselných údajů 1333 139370 9,6 1186 134579 8,8
432 Úředníci v logistice 18 92452 0,2 25 108337 0,2
441 Ostatní úředníci 19 55521 0,3 50 55895 0,9
5* Pracovníci ve službách a prodeji 467 782984 0,6 290 785539 0,4
511 Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu 79 12598 6,3 19 9544 2,0
512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 31 72766 0,4 20 68536 0,3
513 Číšníci, servírky a barmani 30 57122 0,5 28 49364 0,6
514 Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech 174 45061 3,9 142 50760 2,8
515 Provozní pracovníci 8 55297 0,1 9 62141 0,1
516 Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb 11 9952 1,1 1 10958 0,1
522 Provozovatelé maloobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách 26 248808 0,1 19 248785 0,1
523 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek X X X 5 28796 0,2
524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje 10 27798 0,4 4 27570 0,1
531 Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů 13 16307 0,8 8 21663 0,4
532 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti 68 92198 0,7 24 97849 0,2
541 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 17 107367 0,2 11 105750 0,1
6* Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 64 69846 0,9 18 68782 0,3
611 Zahradníci a pěstitelé 45 20719 2,2 9 19949 0,5
612 Chovatelé zvířat pro trh 4 22891 0,2 3 20438 0,1
613 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství 1 7783 0,1 X X X
621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 11 13583 0,8 4 14114 0,3
631 Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě 1 1126 0,9 X X X
632 Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě 1 467 2,1 2 724 2,8
633 Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství 1 2034 0,5 X X X
7* Řemeslníci a opraváři 537 868406 0,6 557 864977 0,6
711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 60 138303 0,4 52 147504 0,4
712 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb 31 78731 0,4 24 78556 0,3
713 Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov 25 22001 1,1 23 23776 1,0
721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 171 60853 2,8 153 60634 2,5
722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 30 167413 0,2 25 162584 0,2
723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 31 113841 0,3 31 117643 0,3
731 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel 15 25684 0,6 16 22621 0,7
732 Pracovníci polygrafie 36 15998 2,3 65 14443 4,5
741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení 72 88622 0,8 70 83349 0,8
742 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií 9 18246 0,5 9 17584 0,5
751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci 11 39464 0,3 5 34432 0,1
752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci 19 41635 0,5 19 37523 0,5
753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech 22 29711 0,7 21 25080 0,8
754 Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech 5 27904 0,2 44 39248 1,1
8* Obsluha strojů a zařízení, montéři 230 701469 0,3 241 715746 0,3
811 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 13 15033 0,9 14 13602 1,0
813 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů 20 15991 1,3 20 10061 2,0
814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru 2 41272 0 2 41146 0,0
815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků 16 24528 0,7 13 26181 0,5
816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 2 19259 0,1 3 19152 0,2
817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru 24 10349 2,3 51 11743 4,3
818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 19 41442 0,5 15 46648 0,3
831 Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 26 16557 1,6 22 16369 1,3
832 Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) 7 46841 0,1 4 50550 0,1
833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají 10 151314 0,1 14 148153 0,1
834 Obsluha pojízdných zařízení 91 130158 0,7 83 139908 0,6
9* Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 25 284316 0,1 17 276729 0,1
911 Uklízeči a pomocníci v domácnostech, kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech 5 95354 0,1 5 85872 0,1
921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 3 9931 0,3 X X X
932 Pomocní pracovníci ve výrobě X X X 3 96368 0,0
933 Pomocní pracovníci v dopravě a skladování 17 20520 0,8 9 18418 0,5

1) Přesněji „běh kurzu“, který je určen nejen obsahem, ale též časem a místem konání. Kapacita nabídky dalšího vzdělávání se tedy odvíjí od počtu běhů kurzů.