III.3.d1 Vyhodnocování vzdělávacích potřeb podniků - Mezinárodní srovnání

Podíl podniků realizujících danou metodu ze všech podniků, které ve sledovaném roce poskytly nějakou formu vzdělávání (%) 

Stáhnout tabulku | Metodika

 2010
 Země/metoda Vyhodnocování budoucích potřeb dovedností podniku Vyhodnocování vzdělávacích potřeb zaměstnanců Plán a/nebo rozpočet na vzdělávání
EU-27 79e 72e 39e
Belgie 86 69 12
Bulharsko 73 62 :
Česká republika 61 50 36
Dánsko : : :
Estonsko 39 53 27
Finsko 83 70 38
Francie 70 67 65
Chorvatsko 85 39 :
Itálie 91 81 31
Kypr 86 61 34
Litva 76 40 15
Lotyšsko 76 58 11
Lucembursko 84 74 41
Maďarsko 61 50 16
Malta 86 73 14
Německo 73 65 31
Nizozemsko 79 79 37
Norsko : : :
Polsko 73 68 13
Portugalsko 87 81 45
Rakousko 65 70 46
Rumunsko 72 56 10
Řecko : : :
Slovensko 81 44 29
Slovinsko 74 69 31
Spojené království 90 85 50
Španělsko 80 77 49
Švédsko 78 67 55

Pozn.: (e) - odhadovaná data

Stáhnout tabulku | Metodika

 2005     
 Země/metoda Vzdělávací plán

Využití externích poradenských služeb o DOV

Vyhodnocování budoucích potřeb dovedností podniku

Vyhodnocování vzdělanostních potřeb zaměstnanců

 

Osoba nebo útvar zodpovědný za DOV Rozpočet na vzdělávání
EU-27 34 58 55 64 42 32
Belgie 36 50 55 66 35 31
Bulharsko 32 70 60 72 36 21
Česká republika 26 100 46 69 44 26
Dánsko 31 58 54 73 32 32
Estonsko 17 97 90 75 7 21
Finsko 24 58 43 63 16 34
Francie 40 53 57 61 42 58
Irsko : : : : : :
Itálie 44 73 53 52 55 29
Kypr 28 74 63 46 49 31
Litva 19 61 45 68 20 16
Lotyšsko 18 48 36 43 20 22
Lucembursko 30 30 40 56 53 37
Maďarsko 25 44 62 69 25 19
Malta 29 50 53 66 42 35
Německo 22 36 33 41 36 26
Nizozemsko 23 51 44 84 13 27
Norsko 32 14 40 55 36 38
Polsko 27 63 51 84 28 19
Portugalsko 43 58 56 56 54 24
Rakousko 25 62 49 66 44 28
Rumunsko 18 65 59 72 33 24
Řecko 24 78 74 76 38 31
Slovensko 33 80 57 72 37 43
Slovinsko 37 76 74 83 33 32
Spojené království 47 66 76 81 59 30
Španělsko 34 59 61 63 48 24
Švédsko 38 55 62 73 43 47

Stáhnout tabulku | Metodika

1999
Vzdělávací plán Vyhodnocování budoucích potřeb
dovedností podniku
Vyhodnocování vzdělávacích potřeb zaměstnanců Rozpočet na vzdělávání
EU-27 : : : :
Belgie : : : :
Bulharsko 22 68 75 15
Česká republika 32 52 50 23
Dánsko 26 74 65 29
Estonsko 19 56 64 19
Finsko 31 61 : 34
Francie 51 30 39 61
Irsko 53 63 76 30
Itálie 60 45 60 35
Kypr : : : :
Litva 16 61 56 15
Lotyšsko 10 43 54 7
Lucembursko 32 48 59 27
Maďarsko 26 20 50 16
Malta : : : :
Německo 28 30 52 22
Nizozemsko 27 27 63 28
Norsko 31 60 74 35
Polsko 15 45 57 13
Portugalsko 34 71 71 22
Rakousko : : : :
Rumunsko 38 88 86 38
Řecko 51 65 82 48
Slovensko : : : :
Slovinsko 76 56 62 75
Spojené království 73 68 86 35
Španělsko 40 67 70 21
Švédsko 28 57 66 54