III.3.d2 Míra vyhodnocování efektivity dalšího vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Podíl podniků, které uvedly, že provádí vyhodnocování efektivity dalšího vzdělávání, ze všech podniků, které poskytovaly kurzy dalšího vzdělávání (%)

Stáhnout tabulku | Metodika 

 Země/rok 1999 2005 2010
EU-28 : 76 57e
EU-15 44 : :
Belgie 40 85 45
Bulharsko 36 84 20
Česká republika 39 76 37
Dánsko 47 72 45
Estonsko 26 82 36
Finsko : 61 45
Francie 28 81 91
Chorvatsko : : 32
Irsko 39 : :
Itálie 56 90 53
Kypr : 70 64
Litva 59 61 39
Lotyšsko 15 59 29
Lucembursko 73 73 56
Maďarsko 71 63 45
Malta : 77 55
Německo 44 53 45
Nizozemsko 32 69 61
Norsko 19 68 :
Polsko 39 83 51
Portugalsko 63 79 59
Rakousko : 72 62
Rumunsko 87 89 53
Řecko 42 90 57
Slovensko : 69 42
Slovinsko 36 76 34
Spojené království 48 90 59
Španělsko 59 75 59
Švédsko 27 75 31

Pozn.: (e) - odhadovaná data