Zpět

III.4 Kvalita dalšího vzdělávání

Problematika kvality dalšího vzdělávání je jedním ze současných důležitých témat dalšího vzdělávání v České republice. V současné době však chybí jakýkoli informační zdroj, který by umožňoval kvalitu dalšího vzdělávání v plošném pohledu monitorovat.

V rámci projektu MŠMT Koncepce dalšího vzdělávání byla rozvíjena též aktivita Kvalita dalšího vzdělávání, jejímž výstupem by měl být Rating vzdělávacích institucí. Ten se může v budoucnu stát rovněž informačním zdrojem pro monitoring kvality dalšího vzdělávání. Prozatím je k dispozici pouze předběžný návrh metodiky tohoto indikátoru.