III.5.2 Typy bariér v účasti na dalším vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Celá populace         » Starší populace          » Lidé s nižší kvalifikací  


Podíl osob, které uvedly danou bariéru, na všech, kdo se nevzdělávali, přestože chtěli (populace 25-64 let, %) 

Stáhnout tabulku | Metodika 

2011*
Typ bariéry Nedostatečné předpoklady Finanční důvody

Nedostatek podpory od zaměstnav./ veřejné instituce

Pracovní rozvrh Rodinné povinnosti Vzdálenost Zdraví nebo věk Pracovní náplň nevyžaduje další vzdělávání Osobní důvody Absence vhodné vzdělávací aktivity Absence počítače, internetu
EU-27 4,2e 13,3e 8,1e 18e 20,8e 6e 8,5e 50,3e 14,8e 8,6e 1,6e
EU-17 4,7e 13,2e 8,7e 19,6e 21,8e 6,5e 8,4e 45,4e 15,4e 9,4e 1,8e
Belgie 2,6 4,7 4 13 10,3 3,6 6,4 43,7 3,9 2,9 0,5u
Bulharsko 2,4 8,9 1,9 7,2 6,2 3,8 3,1 88,8 2,8 2,2 1,4
Česká republika 2,1 7,6 4,9 11,1 22,1 3,7 7,1 41,6 16,3 7,9 1,2
Dánsko 2 14,4 10,7 16,9 12,1 2,2 7 100 5,5 13 :
Estonsko 1,4u 22 4,8 24 14,6 14 16,3 : 15,9 15,4 2,8
Finsko : : : : : : : : : : :
Francie 4,5 11,7 14,1 15,7 6,6 6,3 5,1 78,6 5,8 9,8 1,9
Chorvatsko : : : : : : : : : : :
Itálie 5,1 22,2 4,8 25 31,8 10,3 8,7 14,8 17 13,9 3
Kypr 2,4 15,7 3,9 19,3 36,3 5 5,7 69,1 10,2 6,2 :
Litva 4,3 19 2 20 9,4 3,9 14,3 68,4 16,4 2,8 1,3
Lotyšsko 4,9 19,3 7,3 15,3 9,9 6,8 3,8 87,7 4,6 9,4 2,3
Lucembursko 2,8 12,8 8,9 24,1 21,4 7,3 6,3 81,7 10 11,6 :
Maďarsko 2,3 11,4 4,1 8,2 6,7 5,1 4,6 87,3 1,6 2 1,3
Malta 1,6u 6,9 2,3 19,1 17,8 1,4u 4,3 : 7,9 1,9 :
Německo 6,9 13,3 10,7 21,3 23 5,6 12,2 76,5 19 10,1 1,8
Nizozemsko 4,3 19,5 12 28,4 37,3 11,7 16,2 51,9 19,9 15,7 2,6
Norsko 6,8 9,4 9,6 17,1 14,2 9 6,7 34,5 6,1 8,1 2,2
Polsko 1,8 15,5 5,2 11,8 21,6 2,9 11,6 60,1 13,6 5,7 0,6
Portugalsko 0,9 5,5 1,3 1,6 5 6,2 3,8 2,9 24,4 : :
Rakousko 3 7,4 5,1 12,2 13,2 8 5,2 : 4,9 5,3 1,6
Rumunsko 12,9 52,5 30 34,7 30,9 28,1 7,5 91,3 19,2 6u 10,4
Řecko 10,4 28,4 5,7 23,2 39,3 10,4 18,3 42,2 21,7 21,3 2,5
Slovensko 0,7u 4,7 1,8 4,9 6 1,4 6,2 30 4,6 2 0,5u
Slovinsko 1,4u 12,6 3 13 16,1 4,2 6,9 61,8 27,4 6,8 :
Spojené království : : : : : : : : : : :
Španělsko 3,2 6,6 7,5 20,5 30,7 2,3 5,6 11,5 21,6 4,7 0,6
Srbsko 0,6u 18,5 1,7 6,3 12,3 3,2 5,4 77,9 3,8 2,9 :
Švédsko 4,2 10,2 8,6 16,6 18,4 7,9 8,1 63,3 26 9,2 :
Švýcarsko 8 31,8 19,3 39,2 34,6 15,8 18,5 70,4 71,5 22,5 4,8
Turecko : : : : : : : : : : :
Pozn.: (e) - odhadovaná data, (u) - nízká spolehlivost
* Změnou metodiky data nejsou časově srovnatelná.

Stáhnout tabulku | Metodika 

2007
Typ bariéry Nedostatečné předpoklady Finanční důvody Nedostatek podpory od zaměstnav. Pracovní rozvrh Rodinné povinnosti Vzdálenost Není si jistý návratem do školy Zdraví nebo věk Jiné
EU-27 15,0e 31,8e 18,3e 39,3e 41,2e 20,9e 13,5 15,0e 24,4
Belgie 13,0e 23,5e 13,1e 37,5e 43,2e 15,7e 2,8 15,2e 6,2
Bulharsko 16,3 56,6 11,6 24,1 28,8 29,7 6,2 11,5 7,7
Česká republika 7,8 19,7 22,5 36,8 38,4 16,1 2 11,8 3,6
Estonsko 2,7 50,1 8,4 30,8 36,6 32,5 8 17,1 40,2
Finsko 11,2 21,5 23,3 42,3 30 24,7 6,9 16,6 20,7
Chorvatsko 18,4 60,6 21 35 55,5 32,1 5,2 13,4 25,3
Itálie 19,2 26,2 15,2 44,1 49,5 16,8 16,5 19,7 12,4
Kypr 5,1 16,2 5,1 41,9 67,6 11,9 4,8 9,3 12,3
Litva 3,2 45,6 16,2 48,4 34,2 19,6 4,9 13,2 13,5
Lotyšsko 11,2 50,8 29,7 36,8 40,1 24,1 11,9 11,9 13,7
Maďarsko 13,9 42,3 39,9 53,2 37,4 32,4 18,9 12,5 15
Německo 20,6 37,4 28,1 31,6 29,1 21,3 9,5 10,4 11,4
Nizozemsko 4 23,9 19,2 16,8 28,6 12,4 12,9 22,8 21,8
Norsko 4,2 17,3 20,8 31,7 25,4 13,3 9 19,2 15,4
Polsko 9,2 61,3 20,4 31,4 29,2 31 17,5 9,1 11,5
Portugalsko 11,8 22,7 20 26,5 34,5 34,2 4,1 6,8 18,9
Rakousko 7,1 34,2 16 39,3 41,4 22,2 2,8 6,2 16,8
Rumunsko 17,7 64,1 37,3 43 44,4 26,4 8,2 10,2 3,5
Řecko 7,4 33,2 9,7 42,7 48 19,1 9,7 10,5 19,3
Slovensko 56,8 40,7 26,3 41,7 35,5 31,9 3,1 10,8 3,8
Slovinsko 7,2 45,9 21,1 52,4 35,6 28,5 6,9 14,6 8,3
Spojené království 20,8 33,8 22,6 43,9 42,5 25,9 24,1 17 56,5
Španělsko 7,5 13,4 4,7 32,6 41,2 8,5 2,7 5,8 28
Švédsko 5,6 31,4 18,4 31,3 22,2 21,2 6,7 22,9 19,8
Turecko 47,5 42,9 9 20,1 57,9 28,8 3,8 14,8 11,2

Pozn.: (e) - odhadovaná data