III.5.3 Hlavní bariéra v účasti na dalším vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Podíl osob, které uvedly danou bariéru, v populaci 25-64 let (v %)

Stáhnout tabulku | Metodika

2011*
Region/typ bariéry Nedostat.
předpoklady
Finan. důvody

Chybí
podpora od zaměstnav./ veřejné instituce

Pracovní rozvrh Rodinné  Vzdálenost Zdraví nebo věk Pracovní náplň Osobní Absence vhodné vzdělávací aktivity Absence počítače, internetu
EU-28 2,1e 8,4e 4,4e 11,5e 15,4e 1,9e 6,4e 35,6e 9,4e 4,7e 0,2e
EU-17 2,4e 8,0e 5,1e 12,9e 16,6e 2,2e 6,4e 31,1e 10,2e 5,0e 0,3e
Belgie : 2,8 1,8u 6,6 5,3 1,6u 3,1 75,1 1,5u 1,2u :
Bulharsko 1,1 5,2 0,5u 4,3 3,4 0,6u 2,2 80,9 0,8u 0,8u :
Česká republika 1,2 4,8 2,6 8,5 20,1 1,2 6,2 36,2 12,6 6,3 :
Dánsko 0,9u 10,4 7,7 9,6 5,5 : 3,1 51,9 2,0 8,3 :
Estonsko : 18,5 2,2 19,9 11,4 5,4 18,0 : 12,6 11,1 :
Finsko 25,5 4,5 6,7 10,1 5,4 14,6 9,6 5,0 10,3 5,8 2,5
Francie 2,6 7,1 11,3 12,0 4,9 2,4 5,4 43,9 4,8 5,3 0,2u
Chorvatsko : : : : : : : : : : :
Irsko 6,2 37,3 3,8u : 30,6 8,3 5,1u : 3,8 3,5u :
Itálie 1,6 15,6 1,7 13,6 24,6 2,6 7,1 10,0 12,8 10,1 :
Kypr 1,3u 10,3 2,2u 11,6 26,0 1,9u 4,1 32,5 5,8 4,2 :
Litva 1,5 12,4 0,5u 12,0 4,1 1,0 9,4 49,5 7,6 1,8 :
Lotyšsko 2,6 11,4 1,5 7,1 3,6 1,3 2,2 64,7 1,5 4,0 :
Lucembursko 1,3u 6,3 4,6 14,9 16,0 2,0u 4,4 36,6 5,9 7,9 :
Maďarsko 0,8 7,5 1,0 4,5 4,0 1,4 3,4 74,9 1,4 0,8 :
Malta 2,0u 8,1 2,1u 31,9 32,0 : 7,6 : 11,3 4,0u :
Německo 1,9 5,5 2,9 11,5 12,6 0,8u 5,6 51,6 4,3 3,2 :
Nizozemsko : 7,7 4,0 8,3 24,7 2,0u 10,7 27,7 10,5 3,7 :
Norsko 4,6 5,9 7,2 14,6 12,7 3,9 7,9 33,6 3,1 5,9 :
Polsko 0,8 11,0 2,2 7,7 15,4 0,7 8,5 42,8 7,2 3,5 :
Portugalsko 1,7 10,2 1,9 2,0 8,7 12,1 8,1 4,6 50,7 : :
Rakousko 3,3u 10,5 6,6 22,9 27,5 6,8 9,6 : 6,6 5,7 :
Rumunsko 5,3u 37,7 7,2u 13,8 16,1 6,9u 5,4u : 4,3u : :
Řecko 22,1 9,2 13,2 18,2 5,2 8,4 1,6 0,6u 6,1 9,0 6,4
Slovensko : 8,6 3,0u 8,8 12,5 : 20,1 32,0 9,2 3,9 :
Slovinsko : 6,7 1,1u 5,6 8,6 0,9u 5,1 53,0 17,2 1,4 :
Spojené království : : : : : : : : : : :
Španělsko 2,5 5,1 5,9 18,5 28,7 1,3 5,2 9,0 20,1 3,4 0,2u
Srbsko : 15,0 0,9u 4,1 8,4 1,5 5,0 59,6 2,5 2,4 :
Švédsko 2,6 5,3 5,3 7,4 9,7 1,8 6,5 40,0 14,9 6,4 :
Švýcarsko 1,6 12,7 4,0 4,3 13,1 1,4 10,0 10,7 36,5 5,4 :
Turecko : : : : : : : : : : :
Pozn.: (e) - odhadovaná data, (u) - nízká spolehlivost
* Změnou metodiky data nejsou časově srovnatelná.

Stáhnout tabulku | Metodika 

2007
Typ bariéry Nedostatečné předpoklady Finanční důvody Nedostatek podpory od zaměstnav. Pracovní rozvrh Rodinné povinnosti Vzdálenost Není si jistý návratem do školy Zdraví nebo věk Jiné
EU-28 4,5e 16,9e 5,4e 22,1e 22,6e 6,1e 3,3e 6,1e 13,0e
EU-17 5,1e 14,2e 6,0e 18,6e 25,0e 6,0e 2,1e 7,5e 15,6e
Belgie 6,0u 7,6u 8,5u 22,7 26,8 : : 15,8 8,7u
Bulharsko : 43,4 : 14,3u 11,3u 10,3u : : :
Česká republika 3,0u 11,3 14,4 24,8 27,9 5,2 : 9,6 2,9u
Estonsko : 37,3 : 21,4 23,3 10,3u : : :
Finsko : 7,7u 12,3 22,5 16,7 6,5u : 11,0u 17,5
Chorvatsko : 36,2 : 10,1u : 6,7u 25,5 8,0u 7,0u
Kypr : 5,4 1,6u 24 48,4 3,5 : 5,8 10,5
Litva : 29,3 : 26,4 15,3 : 5,6u 7,6u 9,6u
Lotyšsko : 28,5 : 18,6u 23,0 : : : 10,8u
Německo : 19,1u : 17,2u 20,0u : : : :
Nizozemsko : 12,1u 12,4u 8,5u 17,3 : 8,0u 17,3 15,3
Norsko : 10,6u 14,5u 19,5 14,3u 7,0u : 16,8u 12,7u
Polsko 3,5 35,0 5,9 15,7 14,5 10,7 3,7 4,5 6,4
Portugalsko 6,2u 11,8 8,7 13,3 21,8 18,3 : 3,7u 15,3
Rakousko : 18,5 7,0u 21,0 26,2 7,3u : : 13,7u
Rumunsko 5,8 36,8 8,2 17,1 17,9 6,0 : 6,0 :
Řecko 2,0u 15,3 : 25,8 28,7 7,1 2,6u 4,2 13,0
Slovensko 19,2 19,9 10,0u 19,6 15,4 7,3u : 5,5u :
Slovinsko : 28,5 6,0u 25,8 15,6 7,7u : 8,7u 5,7u
Spojené království 4,6u 11,2 3,3u 28,6 24,1 5,0u 4,3u 4,1u 14,9
Španělsko 4,4 12,2 1,8u 18,0 30,7 3,3u : 4,2 24,5
Švédsko : 15,9u 12,1u 14,1u 14,8u : : 17,7u 16,3u
Turecko 16,0 16,9 1,4u 8,7 30,2 11,6 : 7,7 7,0

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (u) - nízká spolehlivost