III.5.d1 Podíl podniků, které vůbec nevzdělávají - Mezinárodní srovnání

Podíl podniků, které v referenčním roce neposkytovaly svým zaměstnancům žádné vzdělávání – ani kurzy ani jiné formy vzdělávání, na všech podnicích (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 1999 2005 2010
EU-27 : 40 34e
Belgie 30 37 22
Bulharsko 72 71 69
Česká republika 31 28 28
Dánsko 4 15 :
Estonsko 37 33 32
Finsko 18 23 26
Francie 24 26 24
Chorvatsko : : 43
Irsko 21 33 :
Itálie 76 68 44
Kypr : 49 28
Litva 57 54 48
Lotyšsko 47 64 60
Lucembursko 29 28 29
Maďarsko 63 51 51
Malta : 54 46
Německo 25 31 27
Nizozemsko 12 25 21
Norsko 14 14 :
Polsko 61 65 78
Portugalsko 78 56 35
Rakousko 28 19 13
Rumunsko 89 60 76
Řecko 82 79 :
Slovensko : 40 31
Slovinsko 52 27 32
Spojené království 13 10 20
Španělsko 64 53 25
Švédsko 9 22 13

Pozn.: (e) - odhadovaná data