III.5.d2 Důvody neposkytování vzdělávání v podnicích - Mezinárodní srovnání

Podíl podniků, u kterých se daný důvod objevil mezi třemi nejčastějšími, na všech podnicích, které neposkytovaly vzdělávání (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

2010
Země/Důvody Příliš drahé Důraz
více na počáteční než další vzdělávání
Významný kurz realizován předešlý rok Uspokojivé kompetence zaměstnanců Nedostatek vhodných kurzů DV Nábor vhodných pracovníků Obtížnost posoudit potřeby podniku Není čas Jiné důvody
EU-27 31e 25e 12e 77e 13e 48e 13e 11e 16e
Belgie 15 7 4 76 10 33 7 4 4
Bulharsko 49 37 8 77 20 78 14 27 2
Česká republika 10 2 7 72 1 24 0 2 9
Dánsko : : : : : : : : :
Estonsko 47 14 14 65 16 57 15 8 56
Finsko 26 32 4 74 15 54 15 11 7
Francie 41 55 30 78 19 64 34 14 23
Chorvatsko 28 5 19 71 6 50 4 11 19
Irsko : : : : : : : : :
Itálie 28 27 16 83 15 28 9 12 21
Kypr 30 31 10 72 16 50 9 10 22
Litva 68 11 11 84 22 79 45 19 14
Lotyšsko 47 34 16 82 16 72 26 20 :
Lucembursko 12 5 1 79 4 39 4 5 18
Maďarsko 15 4 1 73 4 29 3 5 11
Malta 24 8 5 88 10 67 10 16 19
Německo 28 29 4 80 13 37 12 11 12
Nizozemsko 20 15 4 70 7 42 6 6 16
Norsko : : : : : : : : :
Polsko 43 39 16 81 10 69 9 19 24
Portugalsko 54 27 8 74 31 59 30 13 37
Rakousko 39 27 16 82 24 45 30 5 25
Rumunsko 30 1 3 64 4 63 4 11 1
Řecko : : : : : : : : :
Slovensko 32 34 25 85 9 47 8 6 12
Slovinsko 41 31 30 88 8 60 6 6 11
Spojené království 25 17 12 83 13 65 21 8 17
Španělsko 15 0 4 69 12 24 5 8 10
Švédsko : : : : : : : : :

Pozn.: (e) - odhadovaná data

Stáhnout tabulku | Metodika

2005
Země/Důvody Příliš drahé Důraz
více na počáteční než další vzdělávání
Významný kurz realizován předešlý rok Uspokojivé kompetence zaměstnanců Nedostatek vhodných kurzů DV Nábor vhodných pracovníků Obtížnost posoudit potřeby podniku Není čas Jiné důvody
EU-27 23 10 8 74 15 53 10 32 21
EU-25 21 10 8 73 15 51 10 32 21
Belgie 20 3 3 82 9 49 8 45 31
Bulharsko 35 10 3 83 13 78 5 30 26
ČR 13 0 9 80 3 42 2 26 28
Dánsko 10 19 1 65 9 56 13 33 10
Estonsko 51 6 6 50 21 42 8 17 31
Finsko 15 11 0 60 15 37 9 40 6
Francie 16 21 12 53 13 49 12 48 20
Itálie 16 9 16 73 17 60 10 22 24
Kypr 12 12 7 84 12 68 5 51 39
Litva 53 2 3 85 8 75 18 30 26
Lotyšsko 39 8 2 85 11 70 22 29 34
Luxembourg 10 14 1 74 11 54 13 52 29
Maďarsko 29 2 3 84 9 40 4 33 11
Malta 13 5 3 80 8 64 11 52 28
Německo 40 18 6 77 14 20 9 49 38
Nizozemsko 11 3 11 77 3 42 13 22 17
Norsko 12 35 8 61 5 29 12 1 9
Polsko 29 9 7 79 6 60 3 10 34
Portugalsko 34 5 2 84 15 53 20 41 :
Rakousko 25 9 2 85 10 23 6 45 12
Rumunsko 52 : 3 86 20 79 24 32 3
Řecko 30 11 2 79 19 65 11 56 11
Slovensko 8 4 3 : 4 49 3 10 3
Slovinsko 26 5 5 79 10 44 5 17 38
Spojené království 15 7 10 79 12 54 11 32 17
Španělsko 12 12 2 78 25 57 12 37 11
Švédsko 26 6 2 56 9 16 9 37 27

Stáhnout tabulku | Metodika

1999
Země/Důvody Příliš drahé Nábor vhodných pracovníků Postačuje vstupní školení Investice uskutečněná nedávno; není potřeba tento rok Obtížnost posoudit potřeby podniku Nepotřebují Není čas Jiné důvody
EU-25 16 30 21 4 12 72 22 8
EU-15 16 29 22 4 13 75 25 8
Belgie 12 42 40 24 7 75 24 7
Bulharsko 37 71 14 1 9 82 13 4
Česká republika 14 48 12 3 5 86 6 6
Dánsko 19 86 67 4 44 90 38 12
Estonsko 41 54 30 2 7 69 17 4
Finsko 18 60 24 4 8 79 30 12
Francie 19 41 26 9 23 78 55 14
Irsko 0 77 36 0 13 89 18 8
Itálie 15 18 12 5 17 74 21 7
Litva 45 50 1 3 9 54 5 1
Lotyšsko 16 42 13 5 11 79 9 1
Lucembursko 9 53 34 2 6 83 27 4
Maďarsko 22 70 39 3 5 83 12 3
Německo 28 21 28 2 8 79 28 4
Nizozemsko 8 58 8 6 7 72 14 13
Norsko 14 37 16 4 20 67 16 16
Polsko 37 27 36 3 0 82 14 4
Portugalsko 15 43 20 1 9 68 19 11
Rakousko 12 9 8 8 6 64 28 22
Rumunsko 29 63 40 1 3 77 11 4
Slovinsko 22 59 27 2 11 60 16 27
Spojené království 16 69 47 9 30 80 20 6
Španělsko 12 27 27 1 6 78 25 10
Švédsko 24 39 19 6 10 66 17 8