IV.0.1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

   » Celá populace          Starší populace         » Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob, které se v uplynulých čtyřech týdnech účastnily jakékoli formy vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci ve věku 55-74 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 3,3bu 3,5 3,7 3,7 3,7 3,5 3,7 4,7b 4,8 4,8 4,9 4,9
EU-15 3,9b 4,1 4,3 4,4 4,4 4,2 4,4 5,6b 5,8 5,8 5,8 5,8
Belgie 2,6b 3 2,5 2,5 3,1 3 2,8 2,9 3 3,1 2,9 3,5b
Bulharsko :bu :u :u :u :u :u :u :u :u :u :u :u
Česká republika 1,6bu 1,6u 2,3u 1,9u 2,2u 4,2bu 3,9u 3,6bu 3,6u 2,9u 3,2u 3,6u
Dánsko 20,3 20,9b 21,6 23,4 23,9 22,3 22,9 22,1 22,7 22 19,3b 16,5
Estonsko 1,5 1,7 3 3,1b 3,4 3,7 4,1 3,9 3,8 3,3 7,5 6,4
Finsko 11 11,5 11,2 11,1 11,2 11,5 12,1 12,2 12,9 13,1 13,5 14,1
Francie 1,6 1,8 1,8 1,7 1,5 1,8 2 9b 9,6b 9,6 9,7 10,1
Chorvatsko 0,3bu 0,2u :u :u :u 0,1u 0,2u 0,1u 0,1u 0,2u 0,2u 0,1u
Irsko 3,1b 3,2b 3 2,5b 2,7 2,6 2,8 2,9 2,4 2,2 2,2 4,3b
Island 14,7 14 12,9 12,6b 13,4 15,3 16,1 15,1 14,2 14,7 13,1 11,6
Itálie 1,3b 1,5 1,6 1,7 1,9 1,8 2,3 2,2 3,4 3,1 3,8 3,5
Kypr 2,1b 2,7 2,8 2,4b 2,7 3,1 2,9 3 2,5 3,1 3,1 2,8
Litva 1,4b 1,5 1,3 1 1 1,3 2,9 2,6 1,6 2,2 2,2 2,6
Lotyšsko :bu 1u :u :u :u 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 2,7 2,3
Lucembursko 2b 2,1b 2 4,3b 4,3 4,4 4,4 4 4,4 5,5b 6 5,1
Maďarsko 0,2bu 0,2 0,2u 0,2u 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 2b 1,9 1,7
Makedonie 0,2u 0,3b 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3u 0,4 0,3 0,4 :u
Malta 1,9b 1,9 2,9 2,9 2,5 2,8 2,5 3,3 3,1 2,6 3,1 3,7b
Německo 1,7 1,9 2,1b 2 2b 1,9 2 2 2 2,1 2,4 2,3
Nizozemsko 6b 6,6 7,1 6,8 7b 6,9b 7 7,3b 8 8,6 8,8 8,5
Norsko 8,5bu 8,4u 8,9u 7,9u 8,3u 8,3u 8,9u 9,4u 9u 9,8u 9,6u 9,4u
Polsko 0,8u 0,7u 0,7bu 0,7u 0,8b 0,6 0,6 0,7b 0,8 0,6 0,8 1
Portugalsko 0,5b 0,6 0,7 0,8 0,9 3,5b 3,3 3,1 3 3,3 3,7 3,5
Rakousko 5,1b 4,8 4,7 5,4 5,5 5,2 5,5 5,4 5,5 6 6,3 6,4
Rumunsko :bu :u :u :u :bu :u :u 0,3 0,2u 0,1u :u :u
Řecko 0,1bu 0,1u 0,2b 0,4b 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,8
Slovensko 1,2b 1,4 0,7 0,5 0,5 0,9b 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1,2
Slovinsko 4,6b 4,3 4,5 5,1 5,5 6 5,6 5,5 4,9 3,9 4,2 5,1
Spojené království 18,8bu 10b 10,5b 10,7 10 8,1 8,4 8,7 8,7 8,7 7,6 7,5
Španělsko 4,2b 4,2 4,4 4,5 4,7 4,6 4,8 4,8 3,3b 3,2 3,1 3,3
Švédsko 11,4b 11,1b 13,5b 13,6 15 15,6 16,6 17,5 18,1 18,4 17,8 18,6
Švýcarsko 12,3 15,4 17 10,2 18,3 18 18 18,7 20,3 20,4 21,1 19,4
Turecko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5b 0,5 0,4 0,4

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost