IV.0.1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

   » Celá populace         » Starší populace          Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob, které se v uplynulých čtyřech týdnech účastnily jakékoli formy vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci nezaměstnaných ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 6,2 6,7b 6,8 7,4 7,7 8,1 8,4 8,6 9,2 9,2 9,2 10,1b 9,6 9,6 9,7 10,2
EU-15 7,8 8,3b 8,3 9,1 9,2 9,4 9,5 9,8 10,6 10,5 10,4 11,5b 10,9 10,9 10,8 11,2
Belgie 7,3 8 9,7b 10,7 10,4 9,3 8,7 9,6 9 8,9 9,2 8,1 8,9 9 8,3 10,6b
Bulharsko 1,1u 1,4u : : : : : : : : 1,4u 1,7u 1,4u :u :u 1,8u
Česká republika 3,1 3b 2,2 2,7 3,3d 3,1 3,4 3,4 5,2 7,5b 6,1 5,3b 5,9 3,8 4,9 5,3
Dánsko 20,4 22,8b 26,1 25,4 31,7 30,7 30,8 32,5 33,5 35,1 32,7 33,5 32,1 28,9 34,4b 27,9
Estonsko 3,7u 4,7u 4,6u : : : 7,9u 7,1 7,1 8,5 11,7 13,4 10,7 9,9 10,2 14,9
Finsko 12,4 16,1b 17,7 17 17,9 19,5 18,2 15,9 16,8 19,7 18,2 18,5 18,1 19,1 21,2 22,2
Francie 3,5 7,1b 6,5 6,7 6,7 6,9 6 5,7 4,9 5,2 5,3 14,5b 14,8 14,7 14,5 14,2
Chorvatsko 2,2u 1,7u : 1,7u 3,2u 1,8u 1,8u 1,9u 2,3u 1,9u 2u 1,6u 2,5u 2,4u 3u 1,5u
Irsko 5 6,2b 5,5 6,7 6,9 7,1 6,1 5,8 7,1 6,4 7,2 6,7 7 7,4 8,4 11,6b
Island : 28b 20,7 : 30 : 27,9 23,8 27,1 30,9 29,1 31,6 24,2 33,7 28,9 24,6
Itálie 5,2 5 7b 6,9 6,7 6,8 6,4 5,9 6,2 5,5 6,3 5,1 5,3 5,3 5,1 5,3
Kypr : 5,6u 6,9u 5,7u 5,2u 5,2u : 6,2u 5,4u 6,9 6,5 5,5 5,2 5,8 5,5 5,7
Litva : : : : : : : : 3,2u 3,3u 2,8u 3,2u : :u :u :u
Lotyšsko 3,7 3,4 3,8 4,2 5,8 7,3 3,8u 4,9 6,5 4,3b 7,2 7,6 4,5 5,3 8,2 6,5
Lucembursko : 9,4u 13,7 12,5u 7,8u : 14,5 17,3b 17,2 15,3 17,5 17,4 17,8 22b 20,5 22,9
Maďarsko 2,5u 3b 3,2 3,1 3,6 3,7 2,9 2,3 2,4 2 1,8 2,6 2,7 2,3b 1,9u 1,8u
Makedonie : : : : 0,9 1,5 1,1 1,2 1,5 2,3 2,8 3,1 2,2 2,1 2,7 1,9
Malta : : 8,1u 12,4u 11u 10,6u 9u 11 14,9 10,6 9u 7,3u 5,5u 6,4u 9,4u 11,2bu
Německo 5,8 4,3d 4,4d 4,4 4,4 5 5,7 6 5,6 5,1 5,5 5,7 6 6,2 6,9 8,4
Nizozemsko 16,6 16,7b 18,2 17,5 16,9 17,7 17,6 18,6 17,6b 17,3 16,2 16b 16,2 18,3 18,1 18,2
Norsko 14,7u 16,4b 14,7 16,9 19,7 21,2 21 17,8 18,5 18,9 22,8 22,9 21 20,8 19,3 19,6
Polsko 2,9 3,2 3,6b 3,6 3,7 4,6 4,6 4,9 5,9 4,7 4,6 4,1b 3,7 3,4 3,3 3,7
Portugalsko 4,1 5,8 5,8b 5,6 5,5 5,8 5,5 8,1 7,6 17,1b 13,9 12,3 12,3 11,3 9,6 11,8
Rakousko 7,2 10,7b 14,9d 14,6 18,6 19,7 19,6 17 19,4 18,6 18,6 21,4 22,1 16,6 16,3 17,4
Rumunsko 0,5u 0,8u : : : : : 1,4u 1,4u 1,5u 2u 2,5 1,9u 2,1u :u :u
Řecko 1,2 3,7b 2,4 2,6 2,2 3,6 4,9 3,8 3,4 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 3,3 3,7
Slovensko 5,6 1,3b 1,4 2,2 1,6 1,5 1,9 1,6 1,6 1,7 1,1 1,1 0,8u 1u 1,6 1,4u
Slovinsko 7,1u 12,2b 15,4 14,3 19,9 17,6 13,1 16,7 18,4 16,4 13,4 13 13,1 13,1 11,1 11,4
Spojené království 20,5 27,3b 25,3 24,7 23,8 17,5b 17,8 16,5 18,3 14,8 15 15,6 14,8 14,2 13,3 12,9
Španělsko 8,4 9 8,6 15,2b 15,2 14,3 12,3 12 13,1 13,2 12,9 13,2 11,6b 11,2 11 11,4
Švédsko 33 : : 25,9p 27,2p 27,2p 28,1b 26,9p 40,3 41 42,5 45 42,9 44 42,9 45,3
Švýcarsko 24,9 22,7b 27 23,2 18,3d 22 22,9 19,3d 24,7 23 22,7 26,6 24,1 22,6 26,5 25,5
Turecko : : : : 2,4 2,7 3,1 3,5 4,7 5,5 5,8 7,6 7,9b 9 9,2 10,1

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost