IV.0.1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

   » Celá populace         » Starší populace         » Nezaměstnaní          Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob s nižší kvalifikací, které se v uplynulých čtyřech týdnech účastnily jakékoli formy vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 3,2b 3,4 3,7 3,7 3,7 3,8 4 3,9 3,9 3,9 4,5b 4,4b 4,3 4,2 4,4
EU-15 3,7b 3,9 4,2 4,2 4,1 4,2 4,4 4,3 4,3 4,3 4,9b 4,9b 4,7 4,6 4,8
Belgie 2,6 3,2b 3,1 3 3 2,9 3 3,1 3,1 2,7 2,9 3b 3 2,8 3,2b
Bulharsko : : : : : : : : : : : : :u :u :u
Česká republika 0,6b 0,4u 0,8 0,9d 0,8 1,3 1,2 1,4 2,8b 2,4 2,4b 2,1b 1,9 2,3 3,1
Dánsko 15,6b 16,8 16,5 18,4 20 21,3 23,3 23,5 23,4 22,4 22,1 22,8b 21,7 19,4b 17,3
Estonsko : : : : : 1,9u 2,4u 2,1u 3,5 3,9 4,6 3,3bu 4,5 5 7
Finsko 10b 9,8 9,8 10,6 10,5 10,6 9,6 9,8 10,7 11,3 11,2 13b 12,8 12,9 13,8
Francie 3b 2,6 2,6 2,7 2,8 2,6 2,7 2,3 2,5 2,5 8b 8,1b 7,7 7,5 7,7
Chorvatsko : : : : 0,3u : 0,2 : : : : : :u 0,3u 0,6u
Irsko 2,1b 2 2,7 2,7 3 2,6 2,3 2,7 2,9 3,1 3,2 2,3b 2,4 2,5 3,1b
Island 19,8b 15,7 17,2 17 17,4 16,6 15,8 16 16,1 17,4 17,5 17,5b 17,9 13,9 12,8
Itálie 1 1,1b 1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,6 1,5 2,2b 2 2,3 2
Kypr 1,6b 1,6 1,1u 1,2 1,4 1,3u 0,9u 1,1u 1,3 1,3u 1,1u 1,3bu 1,6 1,5u 1u
Litva : : : : : : : : : : : : :u :u :u
Lotyšsko 1,7 2,4 1,6 1,8 2 1,5u 1,5u 1,4u 1,8u 2,7 2,6 2,2bu 2,4 3 3,2
Lucembursko 2,8b 3,6 3,3 3,3 2,3 3,2 5,5b 4,7 4,5 5,2 6,1 7,3b 7b 6,9 6
Maďarsko 0,9b 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,6 1,1 2b 3,4b 2,7 2,8
Makedonie : : : 0,1u : : 0,2u 0,1u 0,3 0,3 0,3 0,3bu 0,2u 0,1u 0,2u
Malta 2,2 2,2b 2,8 2,8 2,7 3,5 3,5 3,4 2,9 2,3 2,5 2,8b 2,4 3 3,7b
Německo 2d 2,4d 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,1 3,3b 3,4 3,7 4,5
Nizozemsko 9,1b 8,8 8,2 8,2 8,7 8,6 9,2 9,3b 10,5 10 9b 8,8b 9,3 9,1 9,5
Norsko 7,4b 7,8 7,8 10,3 9,3 11 10,2 10,1 10,4 12,2 12,1 11,9b 12,9 12,6 13,3
Polsko 0,4u 0,7b 0,6 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8b 0,7bu 0,6u 0,9 1,2
Portugalsko 0,9 1,4b 1,5 1,5 1,8 2,8 4,4 3,6 8b 6,1 4,6 4,3b 4,2 4,1 4,1
Rakousko 2,7b 4d 4,5 4,6 4,4 4,5 4,5 4,5 4,1 5,1 4,8 5b 4,5 5,1 6,6
Rumunsko : : : : : : : : 0,3u : 0,4 0,3bu 0,3u :u :u
Řecko 0,4b 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4b 0,4 0,7 0,7
Slovensko : : : : : : : : : : : : :u :u :u
Slovinsko 2,9b 3,9 3,6 3,8 3,7 2,9 3,2 3,4 3,3 2,6 2,9 3,1b 2,8 2,4u 2,9
Spojené království 17,3b 18,5 17,1 16,1 10,5b 10,1 10,1 9,6 7,2 7,6 7,6 7,4b 6,8 6 6
Španělsko 1,3 1,3 4,1b 4,3 4,4 4,5 4,7 4,9 4,6 4,7 4,5 3,8b 3,6 3,4 3,5
Švédsko : : 9,6p 11,7p 11,6p 13,3b 13,4p 15,8 17 18,1 19,7 19,6b 20 19,3 20,5
Švýcarsko 8,6b 9,9 8,7 7,6d 8,8 9 8,1d 10,3 9,9 9,5 9,9 10b 10,2 10,5 10,1
Turecko : : : 0,5 0,4 0,7 0,8 1,1 1,4 1,5 2,1 2,5b 2,7 2,8 2,8

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost