IV.0.d1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 12 měsících - Mezinárodní srovnání

» Celá populace          Starší populace         » Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací 


Podíl osob, které se v posledních 12 měsících účastnily vzdělávání, v populaci ve věku 55-64 let (%) 

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2007 2011 2016
EU-28 21,1 26,6 32,9
EU-19 20,3 29,9 36,4
Albánie 23,5 19,9 29,2
Belgie 21,7 20,4 29,1
Bosna a Hercegovina 28,6 45,5 37,0
Bulharsko 28,2 38,6 43,9
Česká republika 5,1 3,1u 5,8
Dánsko 17,0 23,2 29,1
Estonsko 15,6 32,8b 35,1
Finsko 9,0 : 15,7
Francie 20,1 27,8 29,9
Chorvatsko 27,5 32,6 30,4
Irsko 2,5 21,7b 38,2
Itálie 16,2 20,1 19,8
Kypr : 16,4 :
Litva 25,4 35,7 41,3
Lotyšsko 28,7 38,2 51,4
Lucembursko 6,8 9,6 13,4
Maďarsko : 49,4 29,8b
Makedonie 11,8 22,3 33,0
Malta 10,9 21,9 28,6
Německo 21,8 19,7 34,1
Nizozemsko 2,5 2,0 1,5u
Norsko 22,2 22,8 27,3
Polsko 23,8 21,9 30,3
Portugalsko 37,8 35,5 34,3
Rakousko 20,3 15,1 14,7
Rumunsko 60,6 57,5 54,7b
Řecko 19,0 16,2 19,2
Slovensko 41,2 40,6 47,0
Slovinsko 36,3 54,0 57,4
Spojené království : : 2,7
Srbsko 37,0 26,5 39,0b
Španělsko : : 5,4
Švédsko : : 4,1u
Švýcarsko : 5,9 7,4
Turecko 4,4 5,5 6,5

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena, (u) - nízká spolehlivost