IV.0.d1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 12 měsících - Mezinárodní srovnání

» Celá populace        » Starší populace         » Nezaměstnaní         Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob, které se v posledních 12 měsících účastnily vzdělávání, v populaci se základním nebo nižším vzděláním ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země 2007 2011 2016
EU-28 17,8 22,6 24,0b
EU-19 15,9 24,0 24,9b
Albánie : : 1,8bu
Belgie 19,8 15,2 20,3b
Bosna a Hercegovina : : 0,9bu
Bulharsko 15,1 12,3 7,6b
Česká republika 14,8 13,0 16,2b
Dánsko 29,9 38,4 31,6b
Estonsko 19,7 22,9 23,5b
Finsko 35,2 34,5 36,3b
Francie 19,0 28b 25,1b
Chorvatsko 3,9u : 7,4bu
Irsko : 10,9 :
Itálie 8,2 19,2 21,2b
Kypr 16,0 17,9 24,4b
Litva 8,8u 7,2u :bu
Lotyšsko 11,0u 10,6 26,7b
Lucembursko : 55,1 21,1b
Maďarsko 2,6 32,0b 41,6b
Makedonie : : 1,0bu
Malta 22,5 22,7 24,3b
Německo 19,9 27,4 27,4b
Nizozemsko 25,4 33,0 38,3b
Norsko 37,8 47,3 42,7b
Polsko 4,7 5,8 5,4b
Portugalsko 15,9 32,3 31,5b
Rakousko 19,1 31,0 31,3b
Rumunsko 1,3u 1,4u 1,0bu
Řecko 4,0 3,3 3,0bu
Slovensko 14,2u 21,3 :bu
Slovinsko 12,7 13,2 14,7b
Spojené království 33,4 20,7 28,1b
Srbsko : :u :bu
Španělsko 17,0 22,7 23,8b
Švédsko 55,9 48,5 45,1b
Švýcarsko 16,6 32,0 34,7b
Turecko 7,3 10,1 11,4b

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena, (u) - nízká spolehlivost