IV.0.d1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 12 měsících - Mezinárodní srovnání

» Celá populace       » Starší populace         Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob, které se v posledních 12 měsících účastnily vzdělávání, v populaci nezaměstnaných ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země 2007 2011 2016
EU-28 23,9 26,9 28,3
EU-19 26,1 29,8 32,2
Albánie : : 3,6u
Belgie 34,4 26,6 42,2
Bosna a Hercegovina : : 5,0
Bulharsko 7,1u 5,3 4,6u
Česká republika 12,6u 25,5 22,8
Dánsko 30,1u 49,4 39,2
Estonsko 17,2u 34,8 28,5
Finsko 34,7 31,9 29,1
Francie 28,2 38,8b 44,4
Chorvatsko 5,0u : 14,5
Irsko : :u :
Itálie 16,9 22,5 24,6
Kypr 31,1u 23,1 32,9
Litva 16,7u 11,1 :u
Lotyšsko 16,3u 19,8 28,9
Lucembursko : 47,8u 42,3b
Maďarsko 5,5 20,5b 28,2
Makedonie : : 5,8
Malta :u 30,9 :u
Německo 29,3 28,4 29,5
Nizozemsko 41,1u 41,4u 61,5
Norsko 45,8u 52,7u 37,6u
Polsko 13,9 13,6 9,0
Portugalsko 21 37,4 26,7
Rakousko 41,4 42,5 47,7
Rumunsko :u 6,9u 11,7
Řecko 13,2u 10,0 10,5
Slovensko 15,7u 17,8 14,7u
Slovinsko 27,5 27,2 23,5
Spojené království 33,5u 27,9 23,9b
Srbsko : 8,4 11,0
Španělsko 25,0 32,5 31,5
Švédsko 58,6 52,8 38,5bu
Švýcarsko 40,2 63,4 61,3
Turecko 13,4 12,8 20,9

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena, (u) - nízká spolehlivost