IV.1.d1 Účast dospělé populace na formálním vzdělávání v posledních 12 měsících - Mezinárodní srovnání

  » Celá populace         Starší populace         » Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob ve věku 55-64 let, které se v uplynulých 12 měsících účastnily formálního vzdělávání, na celé populaci v tomto věku (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2007 2011 2016
EU-28 2,1 1,6 1,3
EU-19 1,5 1,1 0,9
Albánie : : :
Belgie 7,4 3,6 2,5u
Bosna a Hercegovina : : :u
Bulharsko :u :u :u
Česká republika :u :u :u
Dánsko :u 3,1u 4,1u
Estonsko :u :u :u
Finsko :u 2,4u :u
Francie 0,8u 0,5bu 0,5u
Chorvatsko :u : :u
Irsko : 2,3 :
Itálie 0,7u :u :u
Kypr :u :u :u
Litva :u :u :u
Lotyšsko :u :u :u
Lucembursko : 5,7u 3,3bu
Maďarsko :u 0,9bu 2,2u
Makedonie : : :u
Malta :u :u :u
Německo 1,8u :u :u
Nizozemsko 2,4u 4,5u 2,5u
Norsko :u :u 4,9u
Polsko :u :u :u
Portugalsko 1,2u 3 0,7u
Rakousko :u 1,9u :u
Rumunsko :u :u :
Řecko :u :u :u
Slovensko :u :u :u
Slovinsko :u :u :u
Spojené království 7,7 6,1u 5,1b
Srbsko : :u :u
Španělsko 1,8 2,1 2,5
Švédsko 2,7u 3,4u 2,7bu
Švýcarsko 0,7 1,2u 1,4u
Turecko :u :u :u

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data , (u) - nízká vypovídací schopnost